Sökning: "företagsekonomi fallstudie"

Visar resultat 6 - 10 av 369 uppsatser innehållade orden företagsekonomi fallstudie.

 1. 6. Belöningssystem baserat på kundnöjdhet : En fallstudie på en organisation inom bank- och försäkringsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Felicia Bergström Kvidén; Isabella Martinsdottir; [2020]
  Nyckelord :Customer satisfaction; incentive system; employee; case study; qualitative method; Kundnöjdhet; belöningssystem; medarbetare; fallstudie; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Kundnöjdhet är ett icke-finansiellt prestationsmått. Det kan kopplas till ett belöningssystem för att motivera och vägleda medarbetare samt främja en ökad ansträngning att skapa nöjdare kunder. Ytterligare forskning behövs kring vad som talar för respektive mot att denna koppling fungerar för att motivera medarbetare. LÄS MER

 2. 7. Blockchain Technology and the Implementation in the Supply Chain: Occuring Barriers : A multiple case study

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Philipp M. Block; Sophia K. Marcussen; [2020]
  Nyckelord :blockchain technology; supply chain management; technology implementation; barriers; interconnections; Blockchain Technologie; Lieferketten Management; Technology Implementierung; Barrieren; Zusammenhänge zwischen Barrieren;

  Sammanfattning : Aim of the research is to investigate, on basis of four different perspectives, which barriers inhibit the implementation of blockchain technology in the supply chain. Method used is a multiple case-study based on a qualitative research strategy using an inductive research approach. LÄS MER

 3. 8. Medarbetares uppfattning om hur chefer stärker och utvecklar dem i sin yrkesroll : En fallstudie om psykologisk empowerment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Louise Eklund; Sebastian Kristensson; [2020]
  Nyckelord :psykologisk empowerment; medarbetare; chef; utveckling; arbetssätt; åtgärder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 9. En SFI-skolas omställning till distansarbete : En kvalitativ fallstudie om medarbetarnas uppfattningar kring kulturella artefakter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fatma Zerom; Nahal Ansari; [2020]
  Nyckelord :SFI-skola; Covid-19; distansarbete; organisationskultur; kulturella artefakter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur de kulturella artefakterna har påverkats i samband med omställningen till distansarbete. Studien utgår från medarbetarnas perspektiv på Hermods SFI-skola. Vi avser att fokusera på de kulturella artefakterna; symboler, riter, ritualer, språkliga artefakter samt beteenden och värderingar. LÄS MER

 5. 10. Att skapa plats för dans i den kreativa staden : Samspel mellan institutionella logiker i ett stadsplaneringsprojekt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Emil Kretz; Alba Lindblad; [2020]
  Nyckelord :Culture; production spaces; urban planning; urban development strategies; interplay; institutional logics; gentrification; Kultur; produktionsplatser; stadsplanering; stadsplaneringsstrategier; institutionella logiker; samspel; gentrifiering;

  Sammanfattning : As Stockholm grows many rent controlled facilities subsidized by the government are rapidly decreasing leaving culture operators struggling with increasing rents. At the same time the instrumental values of culture are increasing, taking a greater role in the strategic urban and city planning of Stockholm. LÄS MER