Sökning: "företagsekonomi frågeställning enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden företagsekonomi frågeställning enkät.

 1. 1. Self-service technology i restaurangbranschen : Vilka faktorer påverkar attityder till, och tillfredsställelse med, self-service technology i casual dining-restauranger?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Grubbström Linn; Johannes Pers; [2018]
  Nyckelord :Self-service technology; SST; technology-based self-service; TBSS; self-service; restaurant; casual-dining;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framväxt har förändrat hur tjänster erbjuds på marknaden. Det blir allt vanligare att kunder interagerar med teknologi i servicemöten istället för med servicepersonal, en teknologi som benämns self-service technology (SST). LÄS MER

 2. 2. Från spontan- till regelbunden givare. : En studie som undersöker spontana givares intention att förändra sitt beteende och börja skänka pengar regelbundet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Siri Sjöberg; Cecilia Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Consumer behaviour; konsumentbeteende; marknadsföring; donation;

  Sammanfattning : De senaste tio åren har det skett en stor ökning av monetära gåvor till humanitära hjälporganisationer i Sverige. Trots att de monetära gåvorna har ökat, har behovet ökat i större utsträckning. Just nu pågår konflikter eller allvarliga kriser i 27 länder runt om i världen och 89,4 miljoner människor är i behov av hjälp. LÄS MER

 3. 3. Vem följer aktierekommendationer? : - En kvantitativ studie om hur finansiell kunskap påverkar ekonomistudenters attityder till aktierekommendationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Bergman; Johan Stattin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aktierekommendationer och investeringstips existerar idag på fler forum än någonsin tidigare. Det låga ränteläget uppmuntrar även individer att vända sig till aktiemarknaden i jakt på högre avkastningar. LÄS MER

 4. 4. Internet och förtroende : Hur kunden påverkas av den ökade digitaliseringen av banken

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sabrina Ramdani; Mikaela Salminen; Johanna Westerlund; [2016]
  Nyckelord :trust; Internet banking; personal contact; uncertainty; förtroende; Internetbank; personlig kontakt; osäkerhet;

  Sammanfattning : SammanfattningDatum: 26 maj, 2016Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hpInstitution: Akademin för Ekonomi, Samhälle  och Teknik, EST, Mälardalens HögskolaFörfattare: Sabrina Ramdani, Mikaela Salminen, Johanna WesterlundTitel: Internet och förtroende – hur kunden påverkas av den ökade digitaliseringen av banken.Handledare: Cecilia LindhNyckelord: Förtroende, Internetbank, personlig kontakt, osäkerhetBakgrund och problem: I takt med att Internetanvändningen ökar och att allt fler individer använder sig utav banktjänster på Internet har banker stängt bankkontor för att sänka kostnader. LÄS MER

 5. 5. Kundens relation till internetbanken – en förtroendefråga? : - En kvantitativ studie av faktorer som påverkar förtroendet för internetbanken utifrån kundens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Hermann; Josefin Englund; [2016]
  Nyckelord :Enkät; förtroende; internetbanken; kompetens; rykte; säkerhet; tillfredsställelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING – ”Kundernas relation med internetbanken - en förtroendefråga?”DATUM:               5 juli, 2016 NIVÅ:                   Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS INSTITUTION:         Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola FÖRFATTARE:         Josefin Englund                           Emma Hermann TITEL:                      Kundernas relation med internetbanken - en förtroendefråga? HANDLEDARE:        Cecilia Lindh NYCKELORD:          Enkät, förtroende, internetbanken, kompetens, rykte, säkerhet, tillfredsställelse FRÅGESTÄLLNING:        Hur påverkar begreppen säkerhet, tillfredsställelse, kompetens och rykte kundernas förtroende för internetbanken? SYFTE:                             Syftet med denna studie är att undersöka huruvida säkerhet, tillfredsställelse, kompetens och rykte har ett samband med förtroende för internetbanken, sett från kundernas perspektiv. Detta för att därefter studera i vilken ordningsföljd begreppen i samband med kundernas förtroende för internetbanken hamnar. LÄS MER