Sökning: "företagsekonomi mål"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade orden företagsekonomi mål.

 1. 1. Sambandet mellan ESG-betyg och prestation : En kvantitativ studie med 199 företag inom banksektorn i Australien, Storbritannien, USA samt EU-länderna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sabina Berg; Gustaf Halvardsson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; CSR; ESG-score; E-score; S-score; G-score; performance; Hållbarhetsrapportering; CSR; ESG-betyg; E-betyg; S-betyg; G-betyg; prestation;

  Sammanfattning : Titel: Sambandet mellan ESG-betyg och prestation. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Sabina Berg och Gustaf Halvardsson  Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2022 – januari Syfte: I och med att hållbarhetsrapportering hamnat alltmer i fokus hos företag och intressenter, har ett växande intresse uppkommit gällande denna rapporterings påverkan på företags prestation. LÄS MER

 2. 2. Intressenternas påverkan på bankernas hållbarhetsredovisning : En kvalitativ forskning från bankens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sara Alhaj Khalifa; Shahad Jasem; Sara Özgun Bari; [2022]
  Nyckelord :bank; intressent; hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Datum: 2 juni 2022  Nivå: Kandidatuppsats Företagsekonomi   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Sara Alhaj Khalifa, Shahad Jasem and Sara Özgun Bari   Titel: Hållbarhetsredovisningen påverkan på intressenternas förtroende - En kvalitativ forskning av intressenternas påverkan på bankerna Handledare: Aija Voitkane  Forskningsfråga: 1. Hur fångar banker intressenternas informationsbehov?  2. LÄS MER

 3. 3. Svenska företags hållbarhetsstrategier : En komparativ flerfallsstudie mellan svenska företags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ebba Fältin; Sofia Nygren; [2022]
  Nyckelord :hållbarhet; hållbarhetsrapport; CSR; Agenda 2030; FN:s globala mål; strategi;

  Sammanfattning : This study has examined how five large Swedish companies in retail work with sustainability. The study is based on a qualitative research strategy where the data collection method was carried out as a content analysis. LÄS MER

 4. 4. Blombranschen under covidpandemin : Förändringar i marknadsföringsstrategier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Forsberg; Sofia Johansson; [2022]
  Nyckelord :pandemi; marknadsföringsmix; förändring; marknadsföringsstrategier;

  Sammanfattning : Sedan pandemin kom har mycket runt om i världen förändrats, människor och företag har påverkats enormt. Många företag har behövt göra förändringar inom företaget på olika sätt där förändring av marknadsföringsstrategier rimligtvis är en. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsmäklarens syn på förhandling : En diskursanalys om hur fastighetsmäklare beskriver och ser på förhandling utefter Big Fives personlighetsdrag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Lindberg; Ellen Lundstedt; [2022]
  Nyckelord :Big Five; förhandling; diskursanalys; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Fastighetsmäklarens syn på förhandling Nivå: Examensarbete på grundnivå(kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Amanda Lindberg och Ellen Lundstedt Handledare: Lars-Johan Åge Datum: 2022 - maj Syfte: Syftet med studien är att studera hur olika fastighetsmäklare, utefter deras personlighetsdrag, ser och uttrycker sig om sina förhandlingar.  Metod: Studien har genomförts via en diskursanalys. LÄS MER