Sökning: "företagsekonomi redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden företagsekonomi redovisning.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning under utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Dannberg; Hanna Stenström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisning har utvecklats under en lång tid och GRI har varit en viktig del i denna utveckling eftersom GRI är det mest använda ramverket av företag över hela världen när det gäller hållbarhetsredovisning. GRIs riktlinjer har under åren uppdaterats och 2013 kom den uppdaterade versionen G4. LÄS MER

 2. 2. Research on Flexible and Innovative Enabling of Business Unit/Responsibility Center

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Danfeng Zhang; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Thesis Title: Research on Flexible and Innovative Enabling of Business Unit/ Responsibility Center Seminar date: 2018-01-11 Subject/Course: FEKH 69 Företagsekonomi: Examensarbete i Redovisning på Kandidatnivå Author: Danfeng Zhang Advisor: Peter W Jönsson Key words: Business unit, responsibility center, management control system, flexibility, innovation, organizational structure Aim: The purpose of this paper is to provide a detailed analysis of innovation at the process of enabling business unit/ responsibility center and management control system in modern companies. By doing so, the author hopes to offer more experience and academic backup for the changes or even revelation of some companies’ management control system. LÄS MER

 3. 3. Det mänskliga kapitalet : En studie om hur humankapital redovisas i tre svenska telekomföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Albin Bjelk Krasniqi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Detaljhandelsprogrammet, Högskolan Dalarna, FÖ2023, VT2018Författare: Albin Bjelk KrasniqiHandledare: Bertil OlssonTitel: Det mänskliga kapitalet – En studie om hur humankapital redovisas i tre svenska telekomföretag.Bakgrund: Redovisningen av humankapitalet har blivit en allt viktigare tillgång för företagen inom tjänstesektorn. LÄS MER

 4. 4. Bokföringsprogram som digital lärresurs : En studie om möjligheter och utmaningar för lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jakob Brusquini; [2018]
  Nyckelord :Bokföringsprogram; digital lärresurs; digital kompetens; erfarenhetsbaserat-lärande.;

  Sammanfattning : En utgångspunkt för det här examensarbetet har varit Skolverkets krav på ökad digitalisering i skolan. I studien undersöktes hur lärare uppfattar eventuella möjligheter och utmaningar med att använda bokföringsprogram som digital lärresurs, inom ämnet Företagsekonomi. LÄS MER

 5. 5. Blockchain Accounting in a Tripple-Entry System

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mahir Hambiralovic; Rasmus Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Blockchain Accounting; Triple-Entry Accounting; Request Network; Real-Time Accounting; Automated Audit; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Blockchain Accounting in a Triple-Entry System - Its Implications on the Firm and its Stakeholders, a Case Study on the Request Network. Seminar date: 1st of June 2018 Course: FEKH69 & FEKH89, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration, Undergraduate Level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr) Authors: Mahir Hambiralovic & Rasmus Karlsson Advisor: Rolf G Larsson Keywords: Blockchain Accounting, Triple-Entry Accounting, Request Network, Real-Time Accounting, Automated Audit Purpose: To continue previous research on blockchain accounting and to explore how the technology could alter industries and professions over time. LÄS MER