Sökning: "företagsekonomi uppsala"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden företagsekonomi uppsala.

 1. 1. E-ledarskap på kunskapsintensiva arbetsplatser : En studie om användning av digitala verktyg vid koordination och kommunikation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Veronica Wollmen; Matilda Mäkelä Olofsson; [2021]
  Nyckelord :e-ledarskap; flexibla team; ICT verktyg; kunskapsarbetare; distansarbete;

  Sammanfattning : På grund av digitaliseringen är kunskapsarbetare inte längre bundna till sina arbetsplatser för att utföra sitt arbete. Tillgången till informations- och kommunikationsverktyg innebär att allt fler arbetslag har medarbetare som arbetar på distans, vilket innebär nya utmaningar och möjligheter för chefer sett både till kommunikation och koordination. LÄS MER

 2. 2. Att nyttja eller inte nyttja amorteringsundantaget - motiv bakom amorteringsbesluten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Cumlin; Sara Lundquist; [2021]
  Nyckelord :Företagsekonomi; privatekonomi; amorteringsundantag;

  Sammanfattning : Skuldsättningen hos svenska hushåll har ökat avsevärt de senaste 25 åren, med syfte att göra hushållen resistenta mot ekonomiska störningar har amorteringskrav införts. Till följd av coronapandemin erbjuds ett undantag från amortering som ska ge handlingsutrymme till bolånetagare i den svåra tid som coronapandemin medför. LÄS MER

 3. 3. Assessing a restaurant service quality using the DINESERV model : A quantitative study on Pizza Hut

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Habtamu Abezie; [2020]
  Nyckelord :DINESERV; Service quality; Customer satisfaction; Restaurant;

  Sammanfattning : Abstract Customers are the main reason behind every companies’ survival in the market. And winning their interest has now become the concern for company owners and managers as well. However, many factors can affect the customer's satisfaction in the marketing environment. Among the determinants, service quality takes the most substantial part. LÄS MER

 4. 4. Att göra karriär utomlands : Motivation bland svenska expatriater

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Sperl; [2020]
  Nyckelord :Företagsekonomi; expat; expatriat; expatriate;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka varför svenskar väljer att göra karriär utomlands. Teorierna som används är push and pull modellen, kulturell intelligens, expectancy-value samt ett för studien skapat teoretiskt ramverk angående anpassning. LÄS MER

 5. 5. Hur kan top-down kommunikation främja ledningens engagemang? : En kvalitativ studie om intern kommunikation från ledningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Helene Andersson; Isak Trepkow; [2020]
  Nyckelord :Intern kommunikation; engagemang; ekonomichef; VD; semiotik;

  Sammanfattning : Title: How can a top-down communication encourage engagement within the management? – A qualitative study about internal communication from a management's perspective   Level: Final assignment for bachelor’s degree in business administration.   Authors: Helene Andersson Bränd and Isak Trepkow   Supervisor: Svante Brunåker and Monika Wallmon   Date: Spring 2020   Aim: The aim of this study is to seek understanding about how CEO and CFO perceive that the internal communication between them works and how it affects engagement of a CFO and operation. LÄS MER