Sökning: "företagsekonomi utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden företagsekonomi utvärdering.

 1. 1. Har direktiv 2014/95/EU gett positiva effekter på kvalitén i svenska hållbarhetsrapporter? : En kvalitativ studie av direktiv 2014/95/EU:s effekt på kvalitetsdimensionerna väsentlighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Frida Almén; Jacklin Shahyadi; [2020]
  Nyckelord :Direktiv 2014 95 EU; hållbarhetsrapport; väsentlighet; relevans; tillförlitlighet; jämförbarhet;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för hur direktiv 2014/95/EU påverkat kvalitétsdimensionerna väsentlighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet i svenska hållbarhetsrapporter. Metod: Studien har utförts med hjälp av kvalitativ metod baserad på en hermeneutisk tradition med en deduktiv forskningsansats. LÄS MER

 2. 2. Framgångsrika sponsorsamarbeten : En kvalitativ studie om hur sponsorrelationer skapas och bibehålls samt vad som gör ett sponsorsamarbete framgångsrikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christina Norderyd; Gustaf Hedström; [2020]
  Nyckelord :Sponsorsamarbete; sponsring; relationer; kommunikation; framgångsrikt; mål; utvärdering;

  Sammanfattning : De senaste åren har pekat på en uppåtgående trend att investera pengar i sponsring av idrottsföreningar. Sponsring av en idrottsförening är idag ett sätt för företag att marknadsföra sig, samtidigt som det är en viktig inkomstkälla för idrottsföreningarna. LÄS MER

 3. 3. Miljömässig marknadsföring och dess påverkan på Word of Mouth : Skillanden mellan marknadsföringsstrategierna greenwashing, vocal green, silent brown och silent green

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Adam Lindh; Cecilia Persson; [2018]
  Nyckelord :Organization typology; greenwashing; vocal green; silent brown; silent green; word of mouth; Organisationstypologi; greenwashing; vocal green; silent brown; silent green; word of mouth;

  Sammanfattning : Titel: Miljömässig marknadsföring och dess påverkan på Word of Mouth – Skillnaden mellan marknadsföringsstrategierna greenwashing, vocal green, silent brown och silent green. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Adam Lindh & Cecilia Persson. Handledare: Jonas Kågström. LÄS MER

 4. 4. Bankanställdas upplevelse av digitaliserngen : En kvalitativ undersökning om arbetarnas attityder till digitaliseringen på Handelsbanken

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Diana Klass; [2018]
  Nyckelord :Kvalitativ; bank; attityder; digitalisering;

  Sammanfattning : Digitaliseringen fortsätter att ta en större plats i vårt samhälle. Detta ställer högre krav på olika sektorer till att anpassa sig till utvecklingen och erbjuda sina kunder de senaste digitala tjänsterna. LÄS MER

 5. 5. Lean inom Trafikverket : En utvärdering av Trafikverkets implementering av Lean

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Martin Gustafsson; Lars-Erik Steinland; [2018]
  Nyckelord :Lean; The Swedish Transport Administration; implementation; perspective; Lean; Trafikverket; implementering; perspektiv;

  Sammanfattning : Titel: Lean inom Trafikverket- En utvärdering av Trafikverkets implementering av LeanFörfattare: Martin Gustafsson & Lars-Erik SteinlandBakgrund: Lean är ett styrsystem som syftar till att förbättra flödet inom en verksamhet för att eliminera icke värdehöjande aktiviteter och uppnå bättre och snabbare resultat med mindre resurser. Trafikverket är den myndighet som ansvarar för planering och underhåll av Sveriges infrastruktur och de arbetar med att implementera Lean i verksamheten. LÄS MER