Sökning: "företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 5202 uppsatser innehållade ordet företagsekonomi.

 1. 1. Effekter som små revisionsbolag erfar med molnbaserade tjänster : Hur revisionsbolagen påverkas avseende tid, kunskap och finansiering

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mohammed Saad; Jendar Mala; [2021]
  Nyckelord :Molnbaserade tjänster; revisionsbolag; effekter; tid; kunskap; finansiering;

  Sammanfattning : Datum 2021-05-31 Nivå: Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare:                          Jendar Mala                           Mohammed Saad                                              97/08/16                                  96/01/12 Titel: Effekter som små revisionsbolag erfar med molnbaserade tjänster – Hur påverkas små revisionsbolag avseende tid, kunskap och finansiering Handledare:  Esbjörn Segelod Nyckelord: Molnbaserade tjänster, revisionsbolag, effekter, tid, kunskap, finansiering Forskningsfråga:                 1: Vilken påverkan har användningen av molnbaserade tjänster på små revisionsbolag avseende tid, finansiering och kunskap? 2: Vilka effekter erfar små revisionsbolag med användandet av molntjänster? Syfte:  Syftet med denna studie är att undersöka de effekter som små revisionsbolag erfar med användandet av molnbaserade tjänster, speciellt med avseende på tid, finansiering och kunskap. Metod: Studien har arbetats utifrån en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer med sju små revisionsbyråer. LÄS MER

 2. 2. Patterns and Determinants of Payout Policy in the 21-st Century : A study of the Nordic Countries.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tatiana Silva da Costa; Abubacarr Sidy Nyassi; [2021]
  Nyckelord :Firms’ factors; cash dividends; share repurchases; payout ratio; Dividend Irrelevance Theory; Signaling Theory; Agency Theory; Life-cycle Theory; Substitution and Flexibility Hypotheses;

  Sammanfattning : Payout policies is one of the most discussed topics in corporate finance. Since Miller & Modigliani (1961) dividend irrelevance theory, which was based on perfect markets, many theories have been developed in order to incorporate market imperfections to payout decisions. LÄS MER

 3. 3. Mäta bör man : En studie om prestationsmått och kvalitetskriterier inom SaaS-B2B branschen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Löfgren; Lorenz Pettersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har SaaS-branschen varit på stark frammarsch och prognoser tyder på ytterligare tillväxt framöver. I en snabbt växande bransch med hård konkurrens ställs stora krav på företagsledningen att fatta rätt beslut för att säkerställa företagens konkurrenskraftighet. LÄS MER

 4. 4. TQM inom livsmedelsindustrin : Chefernas egna uppfattningar kring förändringar och reformer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Joel Estberg; Daniel Poznic; [2021]
  Nyckelord :TQM; total kvalitetsledning; verktygsperspektiv; symbolperspektiv; recept; egenkontroll; svensk standard för livsmedelshantering; Click and Collect.;

  Sammanfattning : In today's society, it is of great interest to constantly streamline and improve yourorganization for the better. How to do this, however, is not obvious and there are usually anumber of solutions, ideas and recipes that claim to solve various problems. LÄS MER

 5. 5. Distansundervisning på gymnasiet i företagsekonomi

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cesar Mirzaei langroodi; [2021]
  Nyckelord :Distansundervisning fjärrundervisning onlineundervisning;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker huruvida fyra behöriga lärare på olika svenska gymnasium samt tvåelever på ekonomiprogrammet upplever distans och fjärrstudier med fokus på ämnetföretagsekonomi. Genom en kvalitativ undersökning vill författaren få fram effektiva didaktiskaverktyg som likställer och jämför distans och fjärrundervisning med den traditionella undervisningeni ett klassrum. LÄS MER