Sökning: "företagsekonomiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden företagsekonomiskt perspektiv.

 1. 1. Varumärkesbyggnad genom hållbarhetsrapportering : en fallstudie av NCC:s hållbarhetsrapporter mellan 2013–2018

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Rubab Chowdhury; Rasmus Nyqvist; Gustaf Linderoth; [2019]
  Nyckelord :varumärke; varumärkesbyggnad; hållbarhetsredovisning; hållbarhetsrapporter; legitimitet; identitet;

  Sammanfattning : Varumärket har på senare tid blivit en viktig tillgång i ett företag. Med ett starkt varumärke kan företag särskilja sig från närstående konkurrenter och erhålla ett mervärde för intressenter som kan vara gynnande ur ett företagsekonomiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. The Seeking of a Business-Optimal Transfer Price - In accordance with the Arm's Length Principle

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Paladini Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Transfer pricing; game theory; skatterätt; international taxation law; Arm s length principle; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The search of a business-optimal transfer price has been going on for decades. One interesting solution aimed to, by the use of game theory, bargaining theory and transfer pricing, create a quantitative solution to optimize the global profits of a multinational enterprise. LÄS MER

 3. 3. Prediktion av användaromdömen om språkcafé-samtal baserat på automatisk röstanalys

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Angus Hansson Svan; Carl Mannerstråle; [2019]
  Nyckelord :Voice analysis; machine learning; speech emotion recognition; gathering of customer reviews; customer feedback loop; Röstanalys; maskininlärning; känsloidentifiering i tal; insamling av användaråsikter; system för återkoppling;

  Sammanfattning : Spoken communication between humans generate information in two channels; the primary channel, linked to the syntactic-semantic part of the speech (what a person is litteraly saying); the secondary channel conveys paralinguistic information (tone, emotional state and gestures). This study examines the paralinguistic part of the speech, more specific the tone and emotional state. LÄS MER

 4. 4. Efterfrågad kompetens hos juniora ekonomer : En studie beträffande arbetsgivarens syn på kompetens hos juniora ekonomer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :William Jonsson; Ayda Khabbazi Zowj; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Vilka icke-kvalificerande kompetenser prioriteras av arbetsgivaren, när de kvalificerande kompetenser är uppfyllda, vem får jobbet? Är det den sökande med bäst referenser, bäst betyg eller är det en kombination av flera faktorer? Det är frågor arbetssökande ofta ställer sig när de ska på en arbetsintervju. Att arbetssökande överöses i många tips utan någon källa kopplad till studie är ett problem för den arbetssökande anser vi. LÄS MER

 5. 5. Styrelsens roll i små och medelstora företag : en studie om företagsägares attityder till en arbetande styrelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Emilia Lodin; [2016]
  Nyckelord :board work; outside directors; small and medium-sized enterprises; business owner; attitudes; styrelsearbete; externa ledamöter; små och medelstora företag; företagsägare; attityder;

  Sammanfattning : Enligt svensk lagstiftning måste aktiebolag ha en styrelse. Dock skiljer det sig på vilket sätt styrelsen involveras i företags strategiska arbete och hur företagsägare förhåller sig till dess funktion. I små och medelstora företag fyller styrelsen sällan någon reell funktion. LÄS MER