Sökning: "företagsetik"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet företagsetik.

 1. 1. Corporate social responsibility communication : a case study of Oatly

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Alexandra Mendebaba; [2019]
  Nyckelord :code of conduct; corporate communication; corporate marketing; corporate social responsibility; corporate social responsibility communication; stakeholder management; stakeholder involvement strategy; sustainability report;

  Sammanfattning : The concept of corporate social responsibility (CSR) offers a solution for businesses to identify their roles in society in order to maintain corporate legitimacy in cooperation with the communities they exist. Even though companies started to work with CSR as part of their business, CSR communication remained overlooked, and the literature is scattered around various disciplines. LÄS MER

 2. 2. Vilken roll spelar hållbar utveckling för Löfbergs som företag?: En kvalitativ tematisk analys med hermeneutisk utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jenny Johnson; [2016-04-08]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; CSR; NGO; multilaterala samarbeten; Löfbergs; Fairtrade; ISO;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har sedan publiceringen av Brundtlandrapporten år 1987 diskuterats flitigt och varit aktuellt på agendan (Death, 2010, s. 36). LÄS MER

 3. 3. Customer Relationship Management och relation till kundens personliga integritet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Ståhle; Viktoria Bengtsson; Leo Bovaller; [2015]
  Nyckelord :CRM; CSR; personlig integritet; e-handelsföretag; konsumentdata; etik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Resultat/ Slutsats Undersökningen visar att studerade fallföretag arbetar med aktiviteter som återspeglar väsentliga delar inom både CRM och CSR. Däremot visar praktiken på en avsaknad av integritetsperspektivet inom begreppet CSR och det framkommer att integritet inte visas större hänsyn till. LÄS MER

 4. 4. Intern kontroll : en studie om arbetet med whistleblowing och vad det kan leda till

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :David Hsiung; Eric Thiman; [2014]
  Nyckelord :internal control; whistleblowing; work ethics; corporate governance; business ethics; moral theory; institutional theory; expectancy theory; Sarbanes-Oxley Act; Swedish Code; intern kontroll; whistleblowing; arbetsmoral; bolagsstyrning; företagsetik; moral theory; institutional theory; expectancy theory; Sarbanes-Oxley Act; Svenska koden;

  Sammanfattning : Whistleblowing är någonting som i dagsläget blir allt mer känt. Edward Snowden och Wikileaks är det första som kommer till tanken när whistleblowing nämns. I den ekonomiska världen förekommer även Enron som en whistleblowing skandal, som många känner till då det är den största företagsskandal som inträffat under modern tid. LÄS MER

 5. 5. Revisionsföretagens kompetenskrav och förväntningar En kvalitativ studie av revisionsföretagens kompetenskrav och förväntningar med beaktande av etik och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Widman; Alesya Kashintseva; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Varje år är det ett stort antal studenter som väljer inriktningen revision på högskolor och universitet. Enligt Ekonomifakta (2012) börjar ungefär 1000 nyutexaminerade ekonomer på någon av landets fyra största revisionsföretag. LÄS MER