Sökning: "företagsförsäkring"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet företagsförsäkring.

 1. 1. Identifikation i företagsförsäkring - Rättsläget och försäkringsvillkorens överensstämmelse med FAL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Viberud; [2018]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Försäkringsrätt; Avtalsrätt; Identifikation; Företagsförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Insurance contracts are agreed upon between insurance companies and policy holders. If the insurance is taken out in favor of the policy holder, who fulfils its main obligation to pay the insurance fee, the holder is entitled to insurance compensation. LÄS MER

 2. 2. Beviskrav för konsumenter och näringsidkare i försäkringstvister : Särskilt om tillämpning av generella och flexibla bevislättnadsprinciper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Beviskrav; småföretag; konsumenter; bevisbörda; försäkring; företagsförsäkring; konsumentförsäkring; processrätt; försäkringsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kontraheringsplikt vid företagsförsäkring - En undersökning av småföretagares rätt till försäkring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Nordberg; [2018]
  Nyckelord :försäkringsrätt; kontraheringsplikt; småföretagare; Ds 2005:42; företagsförsäkring; insurance law; duty to contract; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A duty to contract involves an obligation to enter into an agreement, and there-fore constitutes an exception from the principle of contractual freedom. A duty to contract exists in the Insurance Contracts Act and stipulates an obligation for insurance companies to enter into an agreement with an individual who wants to acquire a consumer- or personal insurance, unless there are special reasons precedent to refuse such insurance. LÄS MER

 4. 4. Medvållande genom underlåtenhet att teckna försäkring

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Alida Heindoff; [2017]
  Nyckelord :Skadestånd; skadeståndslagen;

  Sammanfattning : Skadeståndslagens regler om jämkning är till fördel för en skadevållare som blir ålagd skadestånd. Jämkning av skadestånd sker bland annat när den skadelidande har varit medvållande till skadan. I och med bedömning av om förhållanden och omständigheter talar för jämkning, beaktas inblandade parters respektive skuldgrad. LÄS MER

 5. 5. Försäkringsförmedlares skyldigheter - Är regleringen rättssäker?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Nordberg; [2016]
  Nyckelord :försäkringsförmedlare; försäkringsrätt; civilrätt; skyldigheter; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En privatperson eller ett företag som vill köpa försäkring kan vända sig till en försäkringsförmedlare för att få hjälp med att hitta lämpligt försäkringsskydd. Försäkringstagare befinner sig ofta i ett kunskapsmässigt underläge i förhållande till försäkringsförmedlare och det är därför viktigt att det ställs krav på försäkringsförmedlare. LÄS MER