Sökning: "företagshemlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet företagshemlighet.

 1. 1. Social manipulation i en straffrättslig kontext - beaktas mänskliga sårbarhetsfaktorer i den straffrättsliga bedömningen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Johansson Wintzell; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; social manipulation; social engineering; informationssäkerhet; information security; företagshemligheter; trade secrets; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom att utnyttja generella socialpsykologiska mänskliga sårbarhetsfaktorer kan en gärningsperson manipulera en individ att lämna ifrån sig konfidentiell information. Utnyttjandet av mänsklig kontakt och förtroende i syfte att erhålla information kan företas med hjälp av informationsteknik eller genom en mer traditionell och humanistisk interaktion. LÄS MER

 2. 2. Konsten att bevara en hemlighet. - En undersökning av två motstående intressen – skyddet för företagshemligheter och det fria nyttjandet av kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Marberg; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; företagshemlighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When employees change workplaces, they often start a new employment in a competing business within the same industry. When this occurs, it appears highly relevant to question what an employee is allowed to transfer from the previous employer and use in the new business. LÄS MER

 3. 3. Angrepp av företagshemligheter och skadestånd - En undersökning om skydd för företagshemligheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Eskil Åhlin; [2019]
  Nyckelord :LFH; FHL; företagshemligheter; skadestånd; företagsspioneri; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to harmonize the protection of sensitive information in business and academic settings, the European Parliament in 2016 adopted a directive on the protection of trade secrets. Sweden already had a law since 1990 to similar effect, but in order to implement the directive, Swedish legislators introduced a new law that entered into force on 1 July 2018. LÄS MER

 4. 4. Edition av företagshemligheter - En ingående studie av intresseavvägningen vid bedömningen av om synnerlig anledning föreligger för edition av företagshemligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Petter Westergren; [2018]
  Nyckelord :processrätt; edition; företagshemlighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den processuella editionsplikten görs en inskränkning till förmån för skyddet av företagshemligheter. När en part vill utfå handlingar som innehåller företagshemligheter fordras nämligen ”synnerlig anledning”. Motiven till inskränkningen är av både enskild och allmän karaktär. LÄS MER

 5. 5. Företagshemligheter : En jämförande studie mellan gällande rätt och kommande lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Malin Johansson; Karolina Lundström; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Företagshemligheter;

  Sammanfattning : Sedan lag om skydd för företagshemligheter (FHL) trädde i kraft har företagandets förutsättningar förändrats på flera sätt. Företag utsätts i ökande utsträckning för angrepp på deras företagshemlig­heter. LÄS MER