Sökning: "företagskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet företagskommunikation.

 1. 1. Vi är socialt ansvarstagande - därför får våra anställda 40kr/h : En kvalitativ textanalys av Gina Tricot och Boohoos CSR-kommunikation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erica Hammar; Emma Nöjd Pagh; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företag har kommit till insikt om att det kan vara fördelaktigt att kommunicera sina hållbarhetsinitiativ. Detta har kommit att göra Corporate social responsibility, CSR, framträdande i företagskommunikation. LÄS MER

 2. 2. "Får jag prata engelska med er?" : En språkvetenskaplig studie om språkvalet i den interna kommunikationen i flerspråkig företagsmiljö

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anna Buza; [2020]
  Nyckelord :språkattityder; språkval; företagskommunikation; translanguaging; tillhörighetskänsla;

  Sammanfattning : Med globaliseringen har även företag vuxit ur de lokala marknaderna och blivit till globala aktörer. Globala koncerner som är verksamma i världens olika länder har bidragit till skapandet av flerspråkiga arbetsmiljöer och mötesplatser. LÄS MER

 3. 3. Ensuring legitimacy trough CSR communication in the biobased sector

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Ludvig Essebro; [2020]
  Nyckelord :business ethics; corporate responsibility; corporate sustainability; forest sector; SDG; sustainability; sustainability reporting; affärsetik; företagssansvar; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; hållbar utveckling; skogsindustri; skogssektor;

  Sammanfattning : The importance of corporations in sustainable development has increased. With augmented expectations of responsibility from the general public, the corporation may be obligated to engage in corporate sustainability to obtain legitimacy and a social license to operate. LÄS MER

 4. 4. Hur kommuniceras miljöaspekter i hållbarhetsrapporter före och efter införandet av Sveriges rapporteringskrav?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Hellgren; Beatrice Skoogh; [2019-02-26]
  Nyckelord :Miljörapportering; Impression management; legitimitet; hållbarhetsrapport Diskurs; energibranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I media kan vi identifiera en miljödiskurs som för energibranschen tar sig uttryck i en oro kring framtiden och den klimatpåverkan branschen bidrar med. I december 2016 kom en ny lagreglering som fastställde att stora företag måste hållbarhetsredovisa. LÄS MER

 5. 5. Integrated Reporting in swedish organizations : motives for implementation, benefits and challenges

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Stina Laggren; Saga Larsson; [2019]
  Nyckelord :corporate reporting; integrated reporting; institutional theory; integrated thinking; legitimacy theory; swedish organizations; stakeholder theory; standards; sustainability reporting;

  Sammanfattning : Sustainability reporting has increased over the years due to stakeholder demands. Traditional sustainability reports have an isolated approach to sustainability and disclose information regarding social and environmental issues separate from the financial report. LÄS MER