Sökning: "företagskultur intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden företagskultur intervju.

 1. 1. Hur förändringsarbeten påverkar den psykosociala hälsan – ett exempel från skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Linus Lindberg; [2020]
  Nyckelord :förändring; psykologi; skogsbruk;

  Sammanfattning : Det svenska skogsbruket sysselsätter idag cirka två procent av Sveriges arbetande befolkning. Från skogen kommer förnyelsebar råvara som i framtiden sannolikt kommer att bli ännu mer eftertraktad. I skogen finns många intressenter så kraven är höga från stat, markägare, miljörörelse och kunder. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer vid implementering av smart teknologi inom tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anna Oldestam; Louise Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Industri 4.0 refererar till den fjärde industriella revolutionen där fabriker inom “traditionell” industri fasas ut för att ersättas delvis eller helt med smarta lösningar i syfte att bli smarta fabriker. Med Industri 4.0 förväntas fabriker kunna uppnå en mer effektiv produktion vad gäller kapital, material och produktkvalitet. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor som leder bland män

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mukut Hasina Akhand; Louise Lewenhaupt; [2019]
  Nyckelord :Leadership; Glass ceiling; Homosociality; Heterosociality; Corporate culture; Gender; Confirmatory strategy; Ledarskap; Glastak; Homosocialitet; Heterosocialitet; Företagskultur; Genus; Konfirmatoriska strategi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hurdant kvinnliga civilekonomer samt civilingenjörer med ledande befattning roller upplever/upplevt sina karriärmöjligheter i en mansdominerad bransch. Vidare skildrar studien om det har skett eventuella förändringar över tid samt om det går att utgöra en skillnad mellan civilekonomer samt civilingenjörer. LÄS MER

 4. 4. Hur ett företag arbetar med sin uppförandekod : en fallstudie av Volvokoncernen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Martin Joelsson; Herman Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Code of Conduct; uppförandekod; hållbarhet;

  Sammanfattning : Medvetenheten om hållbarhet för företag och hållbarhetsarbete har under senaste decenniet blivit en självklar ”aspekt” att ta ställning till. Termen hållbarhetsarbete kan bestå av flera olika företeelser och som exempel kan nämnas gröna strategier, tillhandahållande av hållbarhetsredovisning samt upprättandet av efterlevnadsprinciper. LÄS MER

 5. 5. Välkommen nya kollega! : Att förmedla ett företags värderingar till nyanställda med text och bild i samverkan

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Camilla Toth; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här examenarbetet handlar om hur man på ett enkelt och konkret sätt kan förmedla ett företags värderingar till nyanställda. Den nya ledningen för en restaurang- och nattklubbverksamhet vill förbättra företagets introduktionsprocess för nyanställda, med syfte att skapa en god företagskultur. LÄS MER