Sökning: "företagskultur saab"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden företagskultur saab.

 1. 1. Kundutbildning från tre infallsvinklar : En fokusgruppstudie om hur utmaningar skulle kunna reduceras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Erika Andersson; [2018]
  Nyckelord :Adult teaching; Specialist knowledge; Culture; Attitudes; Vuxenlärande; Sakkunskap; Kultur; Attityder;

  Sammanfattning : Denna studie är utförd på uppdrag av Saab i Järfälla. Utbildarna från underdivisionen Combat Systems som är en del av divisionen C2S (Command and Control Systems) ansåg att de behövde hjälp för att kunna reducera de utmaningar som utbildarna upplever i kundutbildningen. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar i gränssnittet mellan inköps- och utvecklingsavdelningen - ur ett kulturperspektiv : En fallstudie vid SAAB Dynamics AB

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Marcus Stoor; [2014]
  Nyckelord :organisation utmaningar inköp utveckling gränssnitt organisationsteori effektivitet saab dynamics interorganisatorisk produktframtagning samarbete organisationskultur kultur avdelningskultur företagskultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera samarbetet mellan inköp och utvecklingsavdelningen utifrån ett kulturperspektiv. Studien grundar sig på teori inom två olika ämnesområden. Ett område är organisationskultur där tidigare forskning visar på hur en gemensam kultur skapar effektivitet inom företag. LÄS MER

 3. 3. Strategi, företagskultur och deras inbördes påverkan. En fallstudie av SAAB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Björklund; Jonas Westling; [2012-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kunskap: Den konkurrenskraftiga resursen : Hur får man anställda att tillämpa sina kunskapermot företagets strategiska mål?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Sofie Lind; Oscar Hjärtström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De senaste åren har tekniken gått fort fram och det är svårt att konkurrera i teknologi och maskiner, på grund av att tekniken numera är mer lättillgänglig. Det är därför viktigt för företagen att satsa på rätt kompetens på rätt plats. LÄS MER

 5. 5. Scania - En företagsanalys

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniela Kjellquist; Maria Leijner; [2008-02-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Scania är ett tillverkningsföretag inom nyttofordonsbranschen och det senaste året harvindarna blåst kring Scania. Diskussionerna har rört sig runt huruvida de ska bli uppköptaeller inte av den tyska konkurrenten MAN som verkar inom samma bransch eller om Scaniaska köpa upp MAN istället. LÄS MER