Sökning: "företagskultur uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden företagskultur uppsats.

 1. 1. Employer branding i praktiken och dess påverkan på företagskultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathias Börtin; Martin Ericsson; [2020-02-13]
  Nyckelord :Employer branding; företagskultur; mätning; kontroll; social identifikation;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur organisationer använder employer branding i praktiken och isynnerhet hur detta praktiska arbete påverkar kulturen i organisationerna. Fyra olika organisationer har studerats, Tullverket, Västra Götalandsregionen, Oddwork och Polestar. LÄS MER

 2. 2. Förvärv inom 3PL-industrin - En studie som undersöker förvärvsaspekter och kandidater för en mindre 3PL-aktör

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Oscár; John Eneroth; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom 3PL-branschen finns det många aktörer, stora som små, som tillhandahåller logistiskatjänster för företag och sköter kedjan från lagerhantering och transport till slutkund.Logistikbranschen växer år för år i Sverige och omsätter idag närmare 60 miljarder kronor. LÄS MER

 3. 3. ”Skrot är guld”. En kvalitativ fallstudie av ett väletablerat företags Employer Branding

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Harrysson; Isabel Rohman; [2019-05-07]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Brand Equity; Employer Value Proposition; företagskultur; ledarskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att studera Employer Branding på ett väletablerat företag. Employer Branding handlar om att marknadsföra sig som arbetsgivare och är idag viktigt för att locka och behålla kompetent personal (Parment, Dyhre och Lutz, 2017). LÄS MER

 4. 4. Lättsamhet på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jens Kronqvist; Sofie Seldén Andréasson; [2019]
  Nyckelord :Arbetslivsbalans; Högengagemang; Offentlig sektor; Lättsamhet; Företagskultur; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka och få ökad förståelse för hur anställda inom offentlig sektor upplever sina förutsättningar att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv. En fallstudie har gjort inom en offentlig organisation där semistrukturerade intervjuer använts. LÄS MER

 5. 5. Att producera kulturbärare : En undersökning av hur traineer har formats för att sprida ett bolags företagskultur

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elvira Melander; Linn Ekeroth; [2019]
  Nyckelord :Corporate culture; Culture carrier; Trainee program; Leadership; Företagskultur; Kulturbärare; Traineeprogram; Ledarskap;

  Sammanfattning : Företagskultur är en framgångsfaktor för ett bolags ekonomiska såväl som sociala hållbarhet, och har en direkt påverkan på medarbetarnas motivation och tillfredsställelse. Kulturen förstärks och sprids bland annat av kulturbärare, förebilder som visar vägen i osäkra eller kritiska situationer. LÄS MER