Sökning: "företagskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 481 uppsatser innehållade ordet företagskultur.

 1. 1. "Förväntan är att du ska leva värdeorden" : En studie om företagskultur och motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Hillgren; Sara Källsten; [2021]
  Nyckelord :Företagskultur; Motivation; Kontroll; Värderingar;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker begreppet företagskultur och hur den visar sig i ett företags vardagliga verksamhet. Utöver detta syftar studien till att se hur ledningen använder sig av kulturen som ett styrmedel för att motivera sina medarbetare. LÄS MER

 2. 2. "De är en förutsättning för att vi ska kunna existera" : En studie om hur organisationer arbetar med sin onboardingprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Filippa Lindahl; Elisabeth Wetterfors; [2021]
  Nyckelord :humankapital; inbäddning; onboardingprocess; personalomsättning; socialisering;

  Sammanfattning : It is crucial for an organization to introduce a new employee in a favorable and efficient way to be able to ensure that the employee quickly reaches the desired productivity. Accordingly, this study intends to widen people's knowledge about how organizations design their onboarding process to make sure that their employees will have a successful entry and quickly adapt to the organization’s productivity. LÄS MER

 3. 3. Riskhantering och dess utmaningar i små- och medelstora företag inom livsmedelsbranschen

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Matilda Dahlgren; Linn Finnander; [2021]
  Nyckelord :Risk; Riskhantering; Livsmedelsbranschen; Livsmedelskedjan; SME-företag; Utmaningar; Påverkande faktorer; Riskanalysverktyg; Standarder; Informell- och formell riskhantering.;

  Sammanfattning : Efterfrågan på livsmedel har ökat i Sverige såväl som globalt i takt med att vi blir allt fler människor på jorden. Inom livsmedelsbranschen finns flertalet riskmoment som företag är i behov att ta hänsyn till, för att kunna verka på ett konkurrenskraftigt sätt. LÄS MER

 4. 4. I stormens öga räcker status quo föga : hur en central aktör i krog- och restaurangbranschen ställer om under extrem kris

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Andreas Lennartsson; Elsa Reuterdahl Svedberg; [2021]
  Nyckelord :corporate branding; entreprenöriella möjligheter; krishantering; omställning; organisationsförändring;

  Sammanfattning : A company’s external environment consists of external, ever-changning forces that force it to adapt (Mintzberg, 2005). The company’s value network is part of this external environment; the value network is the link between the company and its external environment (Allee, 2000). LÄS MER

 5. 5. Skapandet av en framgångsrik företagskultur : En studie utifrån chefers och medarbetares upplevelser av omställningen till distansarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Borg; Julia Kempe; [2021]
  Nyckelord :Företagskultur; Distansarbete; Covid-19;

  Sammanfattning : I samband med Covid-19 pandemin har flera arbetsplatser gått från att arbeta på kontor till att arbeta hemifrån. Denna omställning har bidragit till en förändring i företagskulturen. Denna studie syftar till att undersöka hur chefer och medarbetare på ett bokförlag upplever det förändrade arbetssättet som uppkommit vid distansarbete. LÄS MER