Sökning: "företagskulturer värderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden företagskulturer värderingar.

 1. 1. Kulturens inflytande på CSR : en undersökning av amerikansk och japansk hållbarhetsrapportering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Brodin; Amra Cosic; [2018]
  Nyckelord :CSR; G4; Sustainability reporting; USA; Japan; Hofstede; Cultural dimensions; Globalization; Legitimacy Theory; Stakeholder Theory; CSR; G4; hållbarhetrapportering; USA; Japan; Hofstede; kulturella dimensioner; globalisering; legitimitetsteorin; intressentteorin;

  Sammanfattning : Globalisering och den senaste tidens utveckling av CSR har föranlett ett behov av harmonisering av hållbarhetsrapportering likt rapporter av finansiell karaktär, för att på så sätt främja CSR-arbetet och underlätta vid investeringsbeslut. Idén bakom CSR är till stor del influerad av den anglosaxiska och europeiska syn på rättvisa, demokrati och sociala strukturer. LÄS MER

 2. 2. Företagskulturens roll, En jämförelse av ett moder- och dotterbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Danielle Hamrin Waldehagen; Sofia Lind; [2014]
  Nyckelord :Företagskultur; moderbolag; dotterbolag; framgång; värderingar;

  Sammanfattning : Titel: Företagskulturens roll – en jämförelse av ett moder- och dotterbolag.Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Danielle Hamrin Waldehagen & Sofia LindHandledare: Dr. LÄS MER

 3. 3. Att styra med företagskultur : Ur en daglig verksamhets perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Therese Grannas; Linda Jonsson; [2013]
  Nyckelord :starka företagskulturer; dagligverksamhet; styrmedel; människosyn; värderingar; kommunikation;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel:Att styra med företagskultur – ur ett dagligt perspektivNivå:C- uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare:Therese Grannas & Linda JonssonHandledare:Stig Sörling & Tomas KällquistDatum:2013 – juniSyfte och problemformulering:I litteraturen finns ett starkt löfte om hur starka företagskulturer kan bidra till företags framgångar. Det finns en brist på empirisk forskning som påvisar hur styrmedlet kan användas för att styra en daglig verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Företagskulturers unikhet : En jämförelse av två företagskulturer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Alexandra Andersson; Julia Magnusson; Rashed Faizi; [2011]
  Nyckelord :Företagskultur;

  Sammanfattning : Företagskulturer är något som intresserat både forskare och chefer inom företagsvärlden i många år. Kulturen inom en organisation kan göra företaget mer effektivt, motivera personal och underlätta kommunikation. Dock går vissa tankebanor kring företagskulturer isär. LÄS MER

 5. 5. Kemikalier i kläder-En butiksunersökning om kunskap, värderingar och agerande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Lena-Karin de Carvalho; [2010]
  Nyckelord :chemical in clothes; knowledge; ecological clothes; ; corporate cultures; environmental strategic work; values and action in clothing stores;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ta reda på vilken kunskap och vilka värderingar som finns i klädesbutiker angående kemikalier i kläder och om ekologiska alternativ. Jag vill även undersöka på vilket sätt information kan påverka butikerna till att agera i linje med en hållbar utveckling. LÄS MER