Sökning: "företagsnätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet företagsnätverk.

 1. 1. Enterprise network topology discovery based on end-to-end metrics : Logical site discovery in enterprise networks based on application level measurements in peer- to-peer systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Jonatan Bodvill; [2017]
  Nyckelord :Computer networks; peer-to-peer; network topologies; graph clustering;

  Sammanfattning : In data intensive applications deployed in enterprise networks, especially applications utilizing peer-to-peer technology, locality is of high importance. Peers should aim to maximize data exchange with other peers where the connectivity is the best. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering inom ställverksbranschen : En fallstudie rörande digitalisering med utgångspunkt i företagsrelationer och organisatorisk förändring.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Welin Brook; Michael Johansson; [2017]
  Nyckelord :Digitization; digitizing; business relations; business network; organizational change; switchgear industry; panel builder; business processes; Digitalisering; företagsrelationer; företagsnätverk; organisatorisk förändring; ställverksbranschen; panelbyggare; affärsprocesser;

  Sammanfattning : Denna fallstudie har genomförts på uppdrag av ABB Electrification Products (ABB EP) och syftar till att undersöka digitaliseringens inverkan på affärsprocesser bland kunder verksamma inom ställverksbranschen. Målet är att tillhandahålla ABB EP en rekommendation på åtgärder vilka kan förenkla dess kunders digitala övergång rent generellt och implementeringen av ABB EP:s digitala verktyg och system mer specifikt. LÄS MER

 3. 3. UTVÄRDERING AV UTVALDA SD-WAN PRODUKTER

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jacob Åkerblom; [2016]
  Nyckelord :nätverk; WAN; SD-WAN; SDN;

  Sammanfattning : Denna jämförelsestudie ämnar att undersöka marknadens leverantörer av nätverksutrustning de- finierade som Software Defined Wide Area Networks(SD-WAN). SD-WAN är en innovativ teknik som applicerar virtualisering och Software defined networking koncept i Wide Area Networks (WAN) för att skapa kostnadseffektiva nätverk. LÄS MER

 4. 4. Ett ramverk för arkitektoniska vyer : En "4+1" modell för dokumentation av ett företagsnätverk

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Mikael Johansson; [2015]
  Nyckelord :Viewpoint frameworks; Network documentation; ArchiMate; Enterprise architecture; Network topology; Ramverk för vyer; Nätverksdokumentation; ArchiMate; Verksamhetsarkitektur; Nätverkstopologi;

  Sammanfattning : Network documentation is often a low-priority task at many companies. Despite this, there are many benefits that should be considered against the fact that it is a comprehensive job. Good network documentation can provide companies the opportunity to reduce dependence on individuals, take proactive decisions and save money. LÄS MER

 5. 5. Destinationsnätverkets värde : En studie om hur coopetition mellan turismföretag skapar värde längs med Göta Kanal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :My Kronqvist; [2015]
  Nyckelord :Destinationsnätverk; nätverk; coopetition; samarbete; konkurrens; värde; Göta Kanal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Företag idag verkar i en föränderlig omvärld och inom marknadsföringsforskningen blir företagens relationer allt mer centrala för att skapa värde och konkurrensfördelar för dagens företag. Genom att företag både samarbetar och konkurrerar samtidigt, kan en värdefull coopetition-relation uppstå, som kan ses som svaret på hoten från omvärlden. LÄS MER