Sökning: "företagsombildning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet företagsombildning.

  1. 1. Ombildning från enskild firma till aktiebolag : Vilka blir de redovisnings- och skattemässiga effekterna?

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :Maria Andersson; Zenita Johansson; [2014]
    Nyckelord :K1; K2; K3; underprisöverlåtelse; företagsombildning; enskild firma; aktiebolag; uttagsbeskattning;

    Sammanfattning : År 2010 sänktes aktiekapitalkravet från 100 000 kronor till 50 000 kronor. Samma år slopades revisionsplikten för små privata aktiebolag. Bolagsverket framhåller att dessa två lagändringar har bidragit till att fler enskilda näringsidkare väljer att ombilda sin enskilda firma till ett aktiebolag. LÄS MER