Sökning: "företagsresurser"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet företagsresurser.

 1. 1. Privat-offentlig samverkan: en väg till utveckling av en långsiktig strategi för Sveriges försörjningsberedskap?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elin Axelsson; Siri Westermark; [2021]
  Nyckelord :Försörjningsberedskap; Privat-offentlig samverkan; POS; Security of supply; Public-private partnership; PPP; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During recent history, Sweden has experienced several resource-intensive crises. For example, the Västmanland wildfire in 2014 and latest the Covid-19 pandemic. During these crises, those who were managing the crisis incurred a shortage of supplies. LÄS MER

 2. 2. Delad vårdnad av företagsresurser : Hinder och drivkrafter till delningsekonomi mellan etablerade företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linn Lundkvist; Jessica Ögren; [2020]
  Nyckelord :delningsekonomi; hinder; drivkrafter; B2B; resurser; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : En hållbar utveckling är något som numera eftersträvas i de flesta processer i samhället. Ett tillvägagångssätt till hållbar utveckling som utforskats i allt större utsträckning är delningsekonomi, innebärande att dela sina underutnyttjade resurser. LÄS MER

 3. 3. Exploring Strategies for Early-stage Startups in Cooperating with Large Organization through Corporate Accelerators

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Shanya Hu; [2020]
  Nyckelord :Startup; Corporate accelerator; partnership; strategy; startup; företagens acceleratorer; partnerskap; strategi;

  Sammanfattning : Startups need various resources to survive and scale, while large corporations have vast resources but search for innovations and take startups as a valuable source (Wymer and Regan, 2005). Corporate accelerators are an emerging trendy phenomenon that large organizations are adopting to collaborate with startups. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen av digitalisering i byggproduktion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Oskar Nilsson; Elin Niklasson; [2019]
  Nyckelord :Digital; Verktyg; Yrkesarbetare; Kompetens; Sverige; 3D-modell;

  Sammanfattning : I dagens samhälle tar digitala verktyg allt större plats och digitaliseringen sker även inom produktionen i byggsektorn. För att effektivisera produktionen behöver användandet av digitala verktyg och program öka. Företag i branschen och även Sveriges riksdag satsar på denna digitalisering. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingen av digitalisering i byggproduktion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Oskar Nilsson; Elin Niklasson; [2019]
  Nyckelord :Digital; Verktyg; Kompetens; Yrkesarbetare; Sverige; Utbildning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle tar digitala verktyg allt större plats och digitaliseringen sker även inom produktionen i byggsektorn. För att effektivisera produktionen behöver användandet av digitala verktyg och program öka. Företag i branschen och även Sveriges riksdag satsar på denna digitalisering. LÄS MER