Sökning: "företagsspecifika faktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden företagsspecifika faktorer.

 1. 1. Faktorer som påverkar investeringsprocessen : - En komparativ fallstudie om de främsta faktorerna som påverkar investeringsprocessen i svenska kommunägda bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Persson; Sally Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Investment process; factors affecting the investment process; municipalhousing company; public good; investments in real estate; Investeringsprocess; faktorer som påverkar investeringsprocessen; kommunägda bostadsbolag; allmännytta; fastighetsinvestering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Investeringar i företag och samhälle bidrar till en ökad BNPtillväxt därför är det av betydande vikt att identifiera investeringsbegreppet. Investeringar är även avgörande för ett företags framtida överlevnad därav är det viktigt att förstå investeringsprocessen och vilka faktorer som påverkar den. LÄS MER

 2. 2. Konjunkturnedgång och kapitalstruktur : En studie av SMF inom svenska byggnadsbranschen under åren 2008-2015

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Stina Allgulander; Elinor Bilfeldt; [2019]
  Nyckelord :SME; capital structure; financial crisis; construction industry; liabilities; size; age; profitability; growth.; SMF; kapitalstruktur; finanskris; byggnadsbranschen; skulder; storlek; ålder; lönsamhet; tillväxt.;

  Sammanfattning : Kapitalstrukturen för ett företag är en sammansättning av dess egna kapital och skulder som används för att finansiera företaget. Uppsättningen av ett företags kapitalstruktur skiljer sig mellan företag eftersom varje företag själv väljer hur den ska se ut. Idag består 99 % av Sveriges alla företag av SMF. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar goodwillnedskrivningar företags kreditbetyg? : - en kvantitativ undersökning av europeiska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Danilo Jovanovic; Sven Nelson; [2019]
  Nyckelord :IAS 36; goodwill impairment; bond ratings.; IAS 36; goodwillnedskrivning; kreditbetyg.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel: Hur påverkar goodwillnedskrivningar företags kreditbetyg? - en kvantitativ undersökning av europeiska företag   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Danilo Jovanovic och Sven Nelson   Handledare: Jan Svanberg   Datum: 2019 - juni   Syfte: År 2005 blev tillämpningen av IASB:s kontroversiella och värdebaserade redovisningsstandard IFRS obligatorisk för europeiska noterade bolag, genom en förordning antagen av Europarlamentet. Med tiden har allvarlig kritik kommit att riktats mot utformningen av standarden, då den inbegriper en hög grad subjektivitet i samband med goodwillnedskrivningar. LÄS MER

 4. 4. Ränteavdragets effekt på finansiering och kapitalstruktur : Vilka faktorer är viktiga för kapitalstruktur och hur kan en ränteavdragsbegränsning påverka svenska företag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Knutsson Andreas; Joel Lindberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hur företag väljer att finansiera sin verksamhet grundas på många faktorer. Tidigare forskning har visat att företagsspecifika förutsättningar som storlek och bransch är viktiga. På samma sätt kan personliga attribut hos finansiella beslutsfattare påverka. LÄS MER

 5. 5. Rörelsekapitalhantering för svenska små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Fredrik Broman; Johan Nordin; [2018]
  Nyckelord :Cash flow; CCC; company-specific; growth opportunities; industry affiliation; industry-specific; macro-specific; OLS; size; SME; WCM; WCR; working capitalförord; Kassaflöde; CCC; företagsspecifik; tillväxtmöjligheter; branschanslutning; branschspecifik; makrospecifik; OLS; storlek; SME; WCM; WCR; rörelsekapital;

  Sammanfattning : Rörelsekapitalhantering (WCM) är en viktig del i små och medelstora företags (SMF) i syfte att generera nytt kapital samt effektivisera verksamheten. Företagen i Sverige består till större delen av SMF vilket gör det viktigt att undersöka hur företagen hanterar sitt kapital. LÄS MER