Sökning: "företagsstruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet företagsstruktur.

 1. 1. Digital organisationsstruktur under en kris : En fallstudie om organisationsförändring i en kommun under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Martin Bondesson; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: pandemi; Covid-19; corona; kris; online-jobb; företagsstruktur; företagsdesign; organisationsförändring; organisationsteori; kommuner;

  Sammanfattning : Titel: Digital organisationsstruktur under en kris – en fallstudie om organisationsförändring i en kommun under en pandemi   Bakgrund: 2020 blev ett år som många helst inte vill minnas. En pandemi lamslår större delen av världen och organisationer måste snabbt ställa om sin verksamhet för att möta myndigheternas krav och att bibehålla sin verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete på digitala plattformar - Hur Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2001:1, påverkar de moderna plattformsföretagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Stigmar; [2021]
  Nyckelord :Systematisk arbetsmiljö Plattformsföretag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker förhållandet mellan plattformsföretag och arbetsmiljöreglerna i AFS 2001:1. Framväxten av delningsekonomin har inneburit att traditionella begrepp som arbetsgivare och arbetstagare, anpassade för bilaterala företagsstrukturer, har ställts på sin spets och att gränsdragningsproblematiken mellan ett anställningsförhållande och uppdragsförhållande blivit ett faktum i och med dagens komplexa flerpartsstrukturer. LÄS MER

 3. 3. Disruptiv innovation och hållbar design i produktutvecklingsprocesser : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :John Eriksson; Jacob Holmberg; [2021]
  Nyckelord :Disruptive innovation; climate neutrality; total component control; premium; Disruptiv innovation; klimatneutralitet; total komponentkontroll; premium;

  Sammanfattning : Dagens samhälle behöver genomgå en hållbarhetstransformation för att kunna möta de globala klimatutmaningarna. Disruptiva företag väntas leda denna rörelse då de har en möjlighet att leverera innovation och presentera produkter och lösningar som världen aldrig tidigare sett. LÄS MER

 4. 4. Graph Visualization of Legal Business Structures

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lovisa Josefsson; Frans Apentis Emriksson; [2019]
  Nyckelord :Graph Visualization; Network Visualization; Legal Business Structure; Corporate Structure; Legal Structure; Contract Structure; Agreement Structure; Grafvisualisering; Näterksvisualisering; Legal Affärsstruktur; Företagsstruktur; Legal Struktur; Kontraktsstruktur;

  Sammanfattning : Visualization of complex data is a challenging topic. Data are often stored in spreadsheets making it difficult to get an overview of otherwise inaccessible information. Visualization of data is necessary for getting an understanding of complex structures. LÄS MER

 5. 5. Initial Assessment of Manufacturing Execution Systems : Development of a methodology to define business needs and functional requirements

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amelie Lundius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A key component of the smart factories that industry 4.0 introduce is the MES (manufacturing execution system). LÄS MER