Sökning: "företagstillhörighet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet företagstillhörighet.

 1. 1. "Mår inte medarbetarna bra mår inte huset bra" : En studie om hur man får sina medarbetare att trivas och stanna kvar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ebba Ståhl; Angelica Wickström; [2020]
  Nyckelord :behålla medarbetare; employee retention; företagstillhörighet; ledarskap; medarbetartrivsel; talent management;

  Sammanfattning : De senaste åren har präglats av högkonjunktur vilket har medfört en stor rörlighet på arbetsmarknaden. En hög personalomsättning är resurskrävande för arbetsgivare i form av både tid och pengar. För att möta dessa utmaningar implementerar företag olika strategier för att få sin personal att trivas och stanna kvar i organisationen. LÄS MER

 2. 2. Konsulten i Praktikgemenskaper : Lärande, identitet och gränser i en temporär arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Stenback Stenback; Eling Karl; [2017]
  Nyckelord :Konsulter; Praktikgemenskaper; Lärande; Identitet; Gränser;

  Sammanfattning : Den här studien behandlar HR-konsulter som jobbar ute hos kundföretag på uppdrag kortare än 18 månader. Studien syftar till att bidra med kunskap kring hur konsulter skapar sin yrkesidentitet, lär sig genom praktikgemenskaper samt hur de resonerar kring upplevda gränser och företagstillhörighet. LÄS MER