Sökning: "företagsvärdering av riskkapitalister"

Hittade 1 uppsats innehållade orden företagsvärdering av riskkapitalister.

  1. 1. Due Diligence Scorecard - ett verktyg för bedömning av entreprenörsföretag vid såddfasinvesteringar

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Kristoffer Karlsson; Henrik Persson; [2006]
    Nyckelord :riskkapital; entreprenörskap; intellektuellt kapital; företagsvärdering; såddfasinvestering; due diligence; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet är att skapa ett verktyg som kan användas av riskkapitalister för att analysera, bedöma, jämföra och dokumentera entreprenörsföretag i avseendet att öka träffsäkerheten av såddfasinvesteringar. Metod: Valet av metod i uppsatsen har genomgående varit kvalitativa djupintervjuer. LÄS MER