Sökning: "företrädaransvar"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet företrädaransvar.

 1. 1. Self-cleaning och de fakultativa uteslutningsgrunderna - Allvarligt fel i yrkesutövningen och allvarliga eller ihållande brister av ett väsentligt krav i ett tidigare offentligt kontrakt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Andsberg; [2018]
  Nyckelord :Allvarligt fel i yrkesutövningen; Allvarliga eller ihållande brister av ett väsentligt krav i ett tidigare offentligt kontrakt; Self-cleaning; Offentlig upphandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas de fakultativa uteslutningsgrunderna allvarligt fel i yrkesutövningen och allvarliga eller ihållande brister av ett väsentligt krav i ett tidigare offentligt kontrakt, samt bestämmelsen self-cleaning. Genom direktiv 2014/24/EU har EU infört ett nytt upphandlingsdirektiv med nya bestämmelser som medlemsstaterna ska inkorporera i sin nationella upphandlingslagstiftning. LÄS MER

 2. 2. Förhållandet mellan företrädaransvar för skatteskulder och F-skuldsanering : En utredning om förhållandet och samexistensen av företrädaransvar för skatteskulder och Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jasmina Sehic; [2018]
  Nyckelord :Företrädaransvar F-skuldsanering skuldsanering;

  Sammanfattning : I Sverige bedrivs idag en näringspolitik som lägger betydande fokus på ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv och anses utgöra grunden för att skapa fler, nya och bättre jobb i hela landet. De stora företagen är viktiga för sysselsättningen, men det är främst i de små och medelstora företagen som de nya jobben skapas. LÄS MER

 3. 3. Skatterättsligt företrädaransvar : En särställning för staten?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Aylin Bircan; Caroline Björkegren; [2017]
  Nyckelord :Skatterättsligt företrädaransvar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. FÖRETAGSREKONSTRUKTION OCH PERSONLIGT ANSVAR : om rekonstruktionsmål och borgenärsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Vedin Forsberg; [2017]
  Nyckelord :rekonstruktion; företagsrekonstruktion; kapitalbristreglerna; ABL; SFL; aktiebolagslagen; ansvarsregler; skatteförfarandelagen; företrädaransvar; insolvensrätt; personligt ansvar; obestånd; obeståndsrätt; konkurs; kapitalbrist; kontrollbalansräkning; KBR; 59 kap. SFL; 25 kap. ABL; borgenärsperspektiv; gäldenärsperspektiv; tvängslikvidation; medansvar;

  Sammanfattning : Ett företag med ekonomiska problem kan, enligt lagen om företagsrekonstruktion (LFR), ges möjlighet att rekonstruera verksamheten genom ett särskilt förfarande, en företagsrekonstruktion. Syftet med institutet är att livskraftiga bolag som har tillfälliga ekonomiska problem ska kunna komma på fötter igen och därmed undvika att bolaget försätts i konkurs med den värdeförstöring det typiskt sett innebär, både företags- och samhällsekonomiskt. LÄS MER

 5. 5. Märkbar påverkan på upphandlingsrätten - Betydelsen av överträdelser av förbudet mot konkurrensbegränsande avtal ur en upphandlingsrättslig kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustaf Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :EU law; public procurement; competition law; law; evidence; leniency; EU-rätt; Offentlig upphandling; konkurrensrätt; bevis; eftergift; företrädaransvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : One of the cornerstones of the cooperation between the states within the European Union is the common market. This cornerstone is maintained through the competition and public procurement regulation. There is however a question of how the two regulations interact with each other. LÄS MER