Sökning: "förfång"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet förfång.

 1. 1. Användningen av bestämdhet bland inlärare av svenska som främmande språk på högre nivå i Ryssland

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hanna Sandborgh; [2020]
  Nyckelord :bestämdhet; svenska som andraspråk; species och artikelbruk; ryskspråkiga inlärare; transfer; konstruktionsgrammatik;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om användningen av bestämdhet hos inlärare av svenska som främmande språk på högre nivå i Ryssland. Bestämdhet saknas som obligatorisk kategori i ryska, och många av dessa inlärare har fortfarande problem med denna kategori. LÄS MER

 2. 2. Ogiltigförklaring av aktieteckning - Möjligheten att ogiltigförklara en aktieteckning med åberopande av allmänna avtalsrättsliga ogiltighetsgrunder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felicia Eckerman; [2014]
  Nyckelord :aktiekapital; ogiltigförklaring; aktieteckning; associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A shareholder has no personal liability for the obligations of the limited company. The creditors of the company have only the company assets as a collateral for their claims against the company. LÄS MER

 3. 3. Användningstvånget för registrerade varumärken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christian Sundén; [2011]
  Nyckelord :Radetzky; C-442 07; Giorgio Aire; Deitech; T-86 07; C-495 07; Nasdaq; C-320 07 P; OHIM guidelines; OHIM; Bainbridge; Acopat; Silberquelle; immaterialrätt; varumärkesrätt; användningstvånget; användningstvång; användningstvång för registrerade varumärken; användningstvånget för registrerade varumärken; användningstvång för varumärken; användningstvånget för varumärken; verkligt bruk; verkligt bruk av varumärke; verkligt bruk av registrerat varumärke; verklig användning; verklig användning av varumärke; verklig använding av registrerat varumärke; genuine use; giltiga skäl till underlåten användning av varumärke; giltiga skäl till underlåten användning av registrerat varumärke; användning av varumärke i annan form än den registrerade; användning av varumärke i annan form; användning av registrerat varumärke i annan form; användning av varumärke i ändrat utförande; användning av registrerat varumärke i ändrat utförande; användning av varumärke inom fem år; användning av registrerat varumärke inom fem år; talerätt användningstvång; bevis för verkligt bruk; bevis för verklig användning; bevis för verkligt bruk av varumärke; bevis för verkligt bruk av registrerat varumärke; bevis för verklig användning av varumärke; bevis för verkligt användning av registrerat varumärke; användningsbevis; 3 kapitlet 2 § varumärkeslagen; 3 kapitlet 4 § varumärkeslagen; artikel 10 varumärkesdirektivet; artikel 15 varumärkesförordningen; VMD; VML; VMF; artikel 5 Pariskonventionen; artikel 19 TRIPS-avtalet; Niceöverenskommelsen; faktisk användning av varumärke; faktisk användning av registrerat varumärke; partiell hävning; partiell hävning av registrerat varumärke; med verkligt bruk likställt användande; med verklig användning likställt användande; karenstid; karenstid för verkligt bruk; karenstid för verklig användning; karenstid på tre månader; relevant period; plats för varumärkesanvändning; nationellt varumärke; varumärke med internationell registrering; gemenskapsvarumärke; harmoniseringsdirektivet; PK; TRIPS; användning av varumärke inom gemenskapen; användning av registrerat varumärke inom gemenskapen; användning av varumärke inom EU; användning av registrerat varumärke inom EU; hävning av varumärkesregistrering; hävning av registrering; hävning av varumärke; varumärkeshävning; varumärkes upphävande; varumärkesupphävande; ogiltigförklaring av varumärke; ogiltigförklaring av registrerat varumärke; upphävning av registrering; upphävning av varumärke; förfång; användningstvång för kollektivvarumärke; uso efectivo; uso effettivo; Ansul; Minimax; C-40 01; T-409 07; La Mer; Goemar; T-418 03; C-234 06 P; C-416 04 P; T-203 02; Sunrider; Vitafruit; T-356 02; Vitakraft; T-334 01; Hipoviton; C-259 02; T-156 01; T-174 01; Silk Cocoon; T-39 01; Kabushiki; Hiwatt; artikel 5.C.2 Pariskonventionen; NJA 2006 s. 7; NJA 2005 s. 643; Blockbuster; Entelcard; Christian Sundén; Sundén; Requirement of use of trade marks; jurist Christian Sundén; Proof of use; Proof of genuine use; NJA 1987 s. 22; Budweiser Budvar; NJA 1983 s. 875; Agrivet; Escapade; T-126 03; Aladdin; C-246 05; Lidl; Agrisept; Golden Line; Nobel Bofors; GATT; NJA 1991 s. 23; NJA 1991 s. 619; BIGMAC; BIG MAC; NJA 2001 s. 265; Spotlight; Spotlightserien; T-147 03; Quantieme; NJA 2008 s. 1033; varumärkesursprung; varumärke som ursprungsangivare; användning på affärsmässiga grunder; ordinary course of commerce; ändring av varumärke; ändring av registrerat varumärke; ändringsomfång; skyddsomfång; Trade mark use; varumärkesanvändning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : If a proprietor of a trade mark has an interest in maintaining the registration of its trade mark, the proprietor must use the trade mark in such a manner that it constitutes genuine use. It should be noted that the requirements of use are essentially the same regardless of whether the assessment of use is done in light of the EU trade mark directive or the EU regulation concerning Community trade marks. LÄS MER

 4. 4. Degeneration av varumärken : Orsaker, konsekvenser och förebyggande åtgärder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Alexandra Engblom; Martin Eklund; [2007]
  Nyckelord :varumärkesdegeneration; varumärken; degeneration; varumärkesrätt; urvattning; särskiljningsförmåga;

  Sammanfattning : Varumärkesdegeneration innebär att ett varumärke förlorar sin särskiljningsförmåga och övergår till att bli en produktbeteckning, en generisk term. När särskiljningsförmågan försvinner mister varumärket sin huvudsakliga funktion - att särskilja innehavarens varor från andra näringsidkares varor av samma slag. LÄS MER

 5. 5. Degeneration av varumärken- orsaker och verkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Katarina Kuuskoski; [2003]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Degeneration av varumärken uppstår då ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga och istället övergår till att bli ett allmänt ord i språket. Särskiljningsförmågan möjliggör en positionering på marknaden och att kunderna gör sin egen kategorisering av märket. LÄS MER