Sökning: "förfall"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet förfall.

 1. 1. Algorithmic Trading and Prediction of Foreign Exchange Rates Based on the Option Expiration Effect

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sina Mozayyan Esfahani; [2019]
  Nyckelord :Option expiration effect; option relevance coefficient; algorithmic trading; time series analysis; GARCH-X.; Effekten av optioners förfall; optionsrelevanskoefficient; algoritmisk handel; tidsserieanalys; GARCH-X.;

  Sammanfattning : The equity option expiration effect is a well observed phenomenon and is explained by delta hedge rebalancing and pinning risk, which makes the strike price of an option work as a magnet for the underlying price. The FX option expiration effect has not previously been explored to the same extent. LÄS MER

 2. 2. Framgång och Förfall: En sociologisk undersökning av förändring och konflikt i Vellinge tätort.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linus Boman; [2019]
  Nyckelord :narratives of decline; order disorder; Vellinge; class antagonism; class dominance; gentrification; antagonistic disorder; non-antagonistic disorder; Social Sciences;

  Sammanfattning : The following thesis examines two responses to processes of social change within the small town of Vellinge in the province of Scania, Sweden. The experiences of change within the town appear in the guise of two contradicting narratives – one of the town’s progress and the other of its decline – which I aim to approximate from nine in-depth interviews with eight inhabitants conducted in two cycles. LÄS MER

 3. 3. Återställande av försutten tid : En analys av Högsta domstolens praxis i två typsituationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mattias Lindner; [2019]
  Nyckelord :Processrätt; särskilda rättsmedel; återställande av försutten tid; laga förfall;

  Sammanfattning : Pursuant to Chapter 58 Section 11 of the Swedish Code of Judicial Procedure, he who has missed the time applicable to, inter alia, appeal against a court’s judgement, may have the time restored, given that he had legal excuse for not appealing. Through an analysis of the Swedish Supreme Court’s extensive case-law, this essay provides general guidelines as to what constitutes legal excuse in two common situations and what the applicant has to do to fulfill his burden of proof. LÄS MER

 4. 4. Det Tvehövdade Monstret : Mytologi mot Posthumanism

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jonathan Johansson; Jonathan Larsson; [2019]
  Nyckelord :Parody; Posthumanism; Mythology; Hybrid; Deconstruction.; Parodi; Posthumanism; Mytologi; Hybrid; Dekonstruktion.;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete handlar om hur ämnen som parodi, posthumanism och mytologi kan kombineras för att skapa en spelprototyp där dessa tre agerar som pelare, vare sig dessa manifesteras inom narrativet, estetiken eller mekaniken. Med hjälp av parodi som designperspektiv kan man granska ämnen som mytologi och posthumanism, för att skapa något som länkar samman dem. LÄS MER

 5. 5. The influence of temporal rainfall distribution and storm movement on flood depth in urban pluvial cloud burst modeling

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Michael Henrich; [2019]
  Nyckelord :Pluvial flooding; cloud burst; flood modeling; MIKE 21; temporal distribution; storm movement; areal reduction factors; ARFs; hyetograph; design storm; CDS; Pluviala översvämningar; skyfall; översvämningsmodellering; MIKE 21; regnmönstrets tidsfördelning; molnrörelse; areal reduktion av nederbörd; ARFs; hyetograph; typregn; CDS;

  Sammanfattning : Pluvial floods are the most difficult and to date least investigated phenomena in urban hydrology. While efforts are being made to increase the knowledge base concerning this type of flooding, a large part of the difficulty lies in the nature of the precipitation. LÄS MER