Sökning: "författare film"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden författare film.

 1. 1. De inte alltför främmande : Författarideal, relationer och litterära system i fem svenska filmer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Setterwall Klingert; [2020]
  Nyckelord :Writers on film; authorship; fictional authors; publishing studies; literature and film; literature sociology; Autor; Autorin; Schriftsteller; Schriftstellerin; Schriftstellerfilme; Literatur und Film; Verlag; Verlagsstudien; Författare; författarskap; författarideal; film; filmstudier; förlagsstudier; litteratursociologi;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ingår i det forskningsfält som undersöker hur konstnärer skildras i fiktion. Specifikt handlar den om författarroller på film, ett område som beforskats i såväl Tyskland som den anglosaxiska världen (kända exempel är Kirsten Netzows Schriftstellerfilme(2005) samt antologin The Writer on Film (2013)) men knappt alls i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Disney formar framtidens ledare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulrika Haraldsson; Tilde Johnsson; Emma Klofsten; Filippa Winstedt Blom; [2019]
  Nyckelord :Ledarskapsideal; Disney; Populärkultur; Porträttering; Reproduktion; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Disney formar framtidens ledare - En kvalitativ dokumentstudie om hur Disney porträtterar och reproducerar ledarskapsideal Seminariedatum: 5 juni 2019 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15HP Författare: Ulrika Haraldsson, Tilde Johnsson och Emma Klofsten, Filippa Winstedt Blom Handledare: Sanne Frandsen Fem nyckelord: Ledarskapsideal, Disney, Populärkultur, Porträttering, Reproduktion Syfte: Syftet med denna studie är att analysera disneyfilmer för att ta reda på vilka ledarskapsideal som distribueras i populärkulturen. Studien ämnar således öka förståelsen för vilka ideal som framhävs i Disney och potentiella bakomliggande faktorer till detta. LÄS MER

 3. 3. Disneys feministiska ikon – eller? : En feministisk analys av filmen Mulan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Nicolina Palmcrantz; Marlene Gröning; [2018]
  Nyckelord :feminism; Disney; gender; power; narrative; Mulan; masquerade; gaze; Bechdel-Wallace; movie; feminism; Disney; genus; makt; narrativ; Mulan; maskerad; blick; Bechdel-Wallace; film;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Disneyfilmen Mulan från 1998 ur ett feministiskt perspektiv. I en tid då feminismen återigen står högt upp på dagordningen och eftersom det fortfarande debatteras kring Mulan och feminism ville vi författare undersöka på djupet om Mulan kan kallas för feministisk. LÄS MER

 4. 4. Det Unheimliche och hemmet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Niels Pettersson Sandmark; [2018]
  Nyckelord :Das Unheimliche; Sigmund Freud; Kuslig; Uncanny; Home; Heim; Hem; Horror; Skräck; Architecture; Arkitektur; Dwelling; Bostad; Virtual Reality; Horror Movie; Skräckfilm; Psychoanalysis; Psykoanalys; Doppelganger; Dubelgångare; Déjà vu; Labyrint; Labyrinth; Photography; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Under mina sista år som student på arkitektskolan i Lund har jag flera gånger stött på något som jag uppfattar som en diskrepans mellan människors upplevda trygghet av och den statistiskt kartlagda säkerheten för ett givet rum eller plats. Det är för mig intressant hur ett ställe som Stureplan i Stockholm, berömt för dess nattliv men också ökänt för dess höga nivåer av kriminalitet, kan uppfattas som betydligt mer behagligt att vistas i än den ”harmlösa” närliggande kyrkogården. LÄS MER

 5. 5. Banshee : En mytologisk varelse i dagens mediesamhälle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Kimberly Seitola; [2018]
  Nyckelord :Banshee; myth; mythology; folklore; creature; Teen Wolf; YouTube; reception theory; comparative method; content analysis.; Banshee; myt; mytologi; folktro; varelse; Teen Wolf; Youtube; receptionsteori; jämförande metod; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Titel: Banshee - En mytologisk varelse i dagens mediesamhälle Författare: Kimberly Seitola Handledare: Stefan Larsson Ämne: Religionsvetenskap    Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den irländska mytologiska varelsen banshee gestaltas i dagens mediesamhälle.   Teori: Den här uppsatsen använder sig av receptionsteorin, vilken riktar sig mot producenten, åskådaren och läsaren. LÄS MER