Sökning: "författaren"

Visar resultat 16 - 20 av 1750 uppsatser innehållade ordet författaren.

 1. 16. Olika takmaterial utifrån ett hållbarhetsperspektiv

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Marc Björnlund; [2021]
  Nyckelord :Takmaterial; skalskydd; hållbarhet; gröna tak; solceller; klimatförändringar;

  Sammanfattning : I den här studien har författaren valt att undersöka om yttertaket kan användas som ett verktyg för att möta en del av de klimatförändringar som förväntas ge oss ett alltmer extremt klimat med längre perioder av torka och kraftiga vindar som följd.Vilket takmaterial lämpar sig bäst utifrån ett hållbarhetsperspektiv och vilket takmaterial lämpar sig bäst för montage av solceller är några av de frågeställningarna som författaren ställt sig. LÄS MER

 2. 17. Hur kommer ISI och IIR till uttryck under aktiviteten: svarta lådan? : En explorativ fallstudie hos en gymnasieklass på IB-programmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Simon Sundberg; [2021]
  Nyckelord :Informal statistical inference; informal inferential reasoning; black box experiment; activity: svarta lådan; Informell statistisk inferens; informella inferentiella resonemang; Black box experiment; aktiviteten svarta lådan;

  Sammanfattning : Informell statistisk inferens ses som ett sätt att undervisa statistik i framtiden för att ge elever möjlighet att utveckla de  statistiska förmågor som krävs i en teknologiskt utvecklad värld. Informella statistiska inferenser handlar om att ge eleverna möjlighet att engagera sig i statistiska diskussioner och problemområden utan att ha den bakomliggande formel statistiska kunskap som krävs för att göra statistiskt säkerställda påståenden. LÄS MER

 3. 18. Konstruktion av fackverk och drivlina i ett navlöst hjul : Designprocess med jämförelse av metoder

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Elsa Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Construction; innovation; bicycle wheel; sustainable environment; material selection; mechanics; product design; prototyping; Konstruktion; innovation; cykelhjul; hållbar miljö; materialval; mekanik; produktdesign; prototypframtagning;

  Sammanfattning : This paper is a part of the course PPU305 at Mälardalen University, the bachelor thesis. A companycurrently developing an electric bicycle had a concept of an innovative wheel containing no spokesand no hub. This meant that the functions these components usually fill needed to be solved in anotherway. LÄS MER

 4. 19. Synthesis and characterization of novel hybrid organic-inorganic materials

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysikalisk kemi

  Författare :Emil Blomdahl; [2021]
  Nyckelord :Hybrid organic-inorganic material; perovskite; X-Ray diffraction; thermal gravimetric analysis; differential scanning calorimetry; Hybrida organiska-ooorganiska material; perovskit; röntgendiffraktion; thermal gravimetric analysis; differential scanning calorimetry;

  Sammanfattning : Efterfrågan på bättre och mer hållbart material ökar. Mer effektivt material kommer att behövas för att möta den ökande, globala efterfrågan. LÄS MER

 5. 20. Musik som förmedlare av ett narrativ : Hur effektivt kan ett narrativ förmedlas genom musik?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Mastorakis Carlsson; [2021]
  Nyckelord :narrativ; spel; film; immersion; musik;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks hur musik påverkar lyssnarens upplevelse av en berättelse i ljudform. Det som undersöks i arbetet är till vilken grad musik baserat på filmmusik-klichéer och motiv från spelkan användas för att förmedla ett författat narrativ samt hur stor påverkan komplimenterande ljudeffekter har i förmågan att förmedla narrativet. LÄS MER