Sökning: "författaren"

Visar resultat 6 - 10 av 1750 uppsatser innehållade ordet författaren.

 1. 6. Svart eller vitt? : Svenska religionsläroböckers framställning av inhemska afrikanska religioner under 1900 och 2000-talet ur ett orientalistiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Elin Hamberg; [2021]
  Nyckelord :religion; afrikansk inhemsk religion; orientalism; läroböcker.;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att undersöka att undersöka hur inhemska afrikanska religioner har framställts i svenska religionsläroböcker från 1907 början till 2013, samt studera utvecklingen av denna gestaltning. Studien har vidare syftat till att diskutera dessa eventuella förändringar med utgångspunkt i Edward Saids Orientalism. LÄS MER

 2. 7. Inställning till ämnet idrott och hälsa bland gymnasielärare : En kvalitativ undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Martin Dagnell; [2021]
  Nyckelord :inställning; syn; ämne; idrott och hälsa; lärare; gymnasielärare; kvalitativ metod; professionsteori; idrottsämnets historia; elever; status;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilken inställning gymnasielärare har till ämnet idrott och hälsa. Tanken om detta har skapats från de historier som författaren har tagit del av, där lärare i ämnet idrott och hälsa har berättat hur andra lärare har haft en problematisk syn på ämnet och behandlat det därefter. LÄS MER

 3. 8. A System for Creating, Sharing and Listening to Interactive Stories

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Krister Emrén; Nicke Löfwenberg; Alexander Sellström; [2021]
  Nyckelord : interactive stories ; audiobooks ;

  Sammanfattning : Perhaps nothing explains the concept of interactive stories better than The road not taken by Robert Frost. His poem tells the story of a man following a road through the woods, when he comes to a fork in the road. LÄS MER

 4. 9. Lean och Transformativt Ledarskap : En fallstudie i fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Markus Andrén; [2021]
  Nyckelord :Lean; Lean Leadership; Toyota produktion System; Tranformativ leadership; Full Range Leadership Model; Lean; Lean Leadership; Toyota produktion System; Tranformativ leadership; Full Range Leadership Model;

  Sammanfattning : The author has studied Lean and Transformative leadership in the real estate industry. The purpose of this study is to seek a connection between the company's own will to lean and transformative leadership within the organization. LÄS MER

 5. 10. Mänskliga rättigheter men omöjliga skyldigheter? En studie av den internationella regleringen av företags skyldighet att respektera mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabelle Floruta Juhlin; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; mänskliga rättigheter; human rights law; UNGP; UN Guiding Principles on Business and Human Rights; business and human rights; transnational corporations; transnationella företag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Transnational corporations are today in general not considered to be obligated under international law to respect human rights. In states where the protection of human rights through national law is weak corporations thus may violate human rights without risking becoming subjects to legal santioncs. LÄS MER