Sökning: "förgängelsemetaforik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet förgängelsemetaforik.

  1. 1. Att dö är att resa en smula : Dödstematik och förgängelsemetaforik i Stig Dagermans Dagsedlar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Rasmus Lind; [2021]
    Nyckelord :Stig Dagerman; dödstematik; förgängelsemetaforik; lyrik; dagsvers;

    Sammanfattning : Denna uppsats riktar ljuset mot en tämligen outforskad del av Stig Dagermans diktning, nämligen hans dagsverser. Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka dödstematiken och förgängelsemetaforiken i ett urval av dagsverserna som återfinns i den postumt utgivna volymen Dagsedlar. LÄS MER