Sökning: "förhållningssätt neuropsykiatriska funktionshinder"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden förhållningssätt neuropsykiatriska funktionshinder.

 1. 1. To extinguish fires. A comparative study of three different collaboration models in the work of behavior problems

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Sofie Ingelström; [2017]
  Nyckelord :“Collaborative problem solving”; Diskursanalys; Giraffspråket; Grundskolan; Lågaffektivt bemötande; Neuropsykiatriska funktionshinder; Problemskapande beteende; Samverkansmodeller; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen i denna specialpedagogiska uppsats, är att finna variationer och mönster i tre vanligt förekommande samverkansmodeller, som är påtalade i litteratur och i olika pedagogiska sammanhang. Begreppet samverkansmodell är ett eget utformat begrepp som för mig i denna studie innebär att de studerade modellerna kan bidra med komponenter som; samarbete, empati, kommunikation och pedagogiska verktyg till att arbeta med problemskapande beteende. LÄS MER

 2. 2. Bra metoder för alla -livsnödvändigt för elever med neuropsykiatriska funktionshinder

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Annika Johansson; [2007]
  Nyckelord :förhållningssätt; gymnasieutbildning; neuropsykiatri; specialpedagogiska arbetsmetoder;

  Sammanfattning : Johansson, A (2007) Bra metoder för alla – livsnödvändigt för elever med neuropsykiatriska funktionshinder - om specialpedagogiska metoder inom gymnasieutbildning (Good Working Methods for All - a Vital Necessity for Students with Neuropschyciatric Disabilities - about specialpedagogy methods in upper secondary school). Lärarutbildningen, Specialpedagogiska magisterutbildningen, Malmö högskola. LÄS MER

 3. 3. Elever med svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Carina Gustafsson; Annika Rennéus; [2006]
  Nyckelord :gymnasieval; neuropsykiatriska funktionshinder; vägledning;

  Sammanfattning : Som blivande studie- och yrkesvägledare kommer vi att möta olika elever. Många av dessa elever är ”vanliga” elever, medan en stor grupp är elever med olika svårigheter. Vi har under vår praktik träffat på elever som är annorlunda, skoltrötta, svaga och bråkiga. LÄS MER