Sökning: "förhör"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet förhör.

 1. 1. Frågor som bjuder in till fri återberättelse eller frågor med riktade svar? : en kvalitativ studie om förhörsledares sätt att nyttja olika kommunikativa strategier i förhör.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Maria Bygdén; Hannah Östman; [2018]
  Nyckelord :Förhörsledare; förhör; vittne; målsägande; misstänkt gärningsperson.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet genomfördes som en kvalitativ studie, vars syfte var att undersöka hur förhörsledare använde olika typer av frågor vid förhör med vittnen, målsägande samt misstänkta gärningspersoner. Resultatet baserades på 44 stycken dialogförhör som analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys där resultatet visade att språket används taktiskt för att uppnå olika mål i olika kontexter. LÄS MER

 2. 2. Dokumenterade förhör som bevis i domstol – På bekostnad av rättssäkerhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Svensson; [2018]
  Nyckelord :rättsvetenskap; straffrätt; straffprocessrätt; dokumenterade förhör; ljud- och bildupptagning; förhör; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With SOU 2017:98 Early interrogations - new evidence rules in criminal cases an extended opportunity is given, to use documented interrogations from the preliminary investigation as evidence in court. In this essay I investigate the part of the bill concerning that statements left by parties, and witnesses for evidence purposes, should be documented using audio and video during preliminary investigations to a larger extent, and then be presented in court. LÄS MER

 3. 3. Vittnesförhör och bevisvärdering ur ett beteendevetenskapligt och psykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanne Edrud Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Vittnespsykologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Interrogation has a central place in the administration of justice. During the preliminary investigation the interrogation is used to move the case forward and during the main hearing the questioning acts as evidence. LÄS MER

 4. 4. Barnet inom rättsväsendet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Jansson; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; vittnespsykologi; straffrätt; sakkunniga; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid brott mot barn och då barn står som vittne saknas ofta andra vittnen och annan teknisk bevisning. Här ställs inte bara krav på domstolarnas kompetens utan även den psykologiska kunskapen vid utredningar då barnets utsaga kan vara den enda bevisningen att tillgå. LÄS MER

 5. 5. Fel ingång - rätt utgång? - En granskning av rättsmedicinsk sakkunnigbevisning vid dödligt våld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotta Nermark; [2018]
  Nyckelord :allmän rättslära; bevisvärdering; sakkunnigbevisning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den sakkunniges roll är att hjälpa domstolen vid bevisvärderingen genom att tillhandahålla sin sakkunnigkunskap. Det har i flera olika sammanhang framförts kritik mot att domstolar inte kritiskt granskar sakkunnigutlåtanden. LÄS MER