Sökning: "förhandlingsnivå"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet förhandlingsnivå.

  1. 1. Individuell lönesättning - Utveckling och utmaning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Emilia Svensson; [2012]
    Nyckelord :Lönebildning; individuell lönesättning; förhandlingsnivå; samordning; decentralisering; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Lönebildningen är en process i ständig förändring som genom tiderna både påverkat och påverkats av arbetsmarknadens förutsättningar. Det är en process som har betydelse för såväl löntagare som företag och arbetsmarknaden i stort. LÄS MER