Sökning: "förhandsavtal"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet förhandsavtal.

 1. 1. Förhandsavtal vid nyproducerade bostadsrätter. Särskilt om formkrav, ogiltighet och frånträde

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Binh Tran; [2021-04-22]
  Nyckelord :Bostadsrättslagen; Bostadsrättsförening; Byggmästarbildad bostadsrättsförening; Bostadsrätt; Bokningsavtal; Förhandsavtal; Förhandstecknare; Kamelianfallet; Nyproduktion; Nyproducerade bostadsrätter; SAS-principen; Tillträde; Upplåtelseavtal;

  Sammanfattning : Vid nyproduktion av bostadsrätter används förhandsavtal som är villkorade formkrav. Dessa avtal ingås med en byggmästarbildad bostadsrättsförening. En byggmästarbildad bostadsrättsförening är en bostadsrättsförening som bildas av ett byggföretag enbart för att uppföra nyproduktionen. LÄS MER

 2. 2. Rätten att frånträda ett förhandsavtal vid köp av nyproducerade bostadsrätter. : En analys av förhandstecknarens möjligheter att frånträda ett förhandsavtal, utifrån lagstiftning, allmänna avtalsrättsliga principer samt rättspraxis.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maja Andersson; Tilda Wistrand; [2021]
  Nyckelord :Förhandsavtal; Förhandstecknare;

  Sammanfattning : Det föreligger en osäkerhet kring förhandstecknarens möjligheter att frånträda ettförhandsavtal. Giltighetsvillkoret i 5 kap. 3 § BrL avseende “beräknad tidpunkt för upplåtelse” har ansetts vara otydligt och har därför tolkats och tillämpats olika, i olika fall. LÄS MER

 3. 3. Förändringar i projektet som påverkar kostnadskalkylen : Hur påverkar det fastighetsmäklarens arbete?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Marcus Maathz; [2021]
  Nyckelord :Co-operative apartment; real estate agent; house developer; cost calculation; certifiers; new development; Stockholm; Sweden; Bostadsrätt; fastighetsmäklare; bostadsutvecklare; kostnadskalkyl; intygsgivning; nyproduktion; Stockholm; Sverige;

  Sammanfattning : Bostadsbyggandet har de senaste åren ökat kraftigt och det kommer fortsätta att öka de kommande åren. Det ökade byggandet har bidragit till en större marknad för nyproduktionsförmedling. En större marknad som delvis också beror på ökade bostadspriser på successionslägenheter som en följd av Coronapandemin. LÄS MER

 4. 4. Avtalsstruktur och risk vid köp av nyproducerade bostadsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Axel Prytz; [2020]
  Nyckelord :Condominium; housing cooperative; tenure; preliminary contract; tenure contract; contract structure; risk; responsibility; contract; force majeure clause; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The housing market in Sweden has had a positive trend since the 1990s. In recent years, the market for newly produced condominiums has changed due to credit restrictions enforced by new legislation. LÄS MER

 5. 5. Är ett förhandsavtal vid köp av nyproducerade bostadsrätter giltigt?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jasmine Andersson; Hanna Ohlsson; Rebecka Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :förhandsavtal; nyproduktion; konsumentskydd;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar utreda huruvida ett förhandsavtal anses giltigt enligt de lagstiftade kriterierna i 5 kap 3 § BRL. Rekvisitet ”beräknad tidpunkt för upplåtelse” har flertalet gånger bedömts i tingsrätterna, där bland annat ett tidsintervall på 6 månader har ansetts vara en godkänd formulering. LÄS MER