Sökning: "förhandsavtal"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet förhandsavtal.

 1. 1. Avtalsstruktur och risk vid köp av nyproducerade bostadsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Axel Prytz; [2020]
  Nyckelord :Condominium; housing cooperative; tenure; preliminary contract; tenure contract; contract structure; risk; responsibility; contract; force majeure clause; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The housing market in Sweden has had a positive trend since the 1990s. In recent years, the market for newly produced condominiums has changed due to credit restrictions enforced by new legislation. LÄS MER

 2. 2. Är ett förhandsavtal vid köp av nyproducerade bostadsrätter giltigt?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jasmine Andersson; Hanna Ohlsson; Rebecka Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :förhandsavtal; nyproduktion; konsumentskydd; ;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar utreda huruvida ett förhandsavtal anses giltigt enligt de lagstiftade kriterierna i 5 kap 3 § BRL. Rekvisitet ”beräknad tidpunkt för upplåtelse” har flertalet gånger bedömts i tingsrätterna, där bland annat ett tidsintervall på 6 månader har ansetts vara en godkänd formulering. LÄS MER

 3. 3. Förhandsavtal vid nybyggnation av bostadsrättslägenheter : Ett bidrag till diskussionen om giltighet, frånträdande och till sammanhanget hänförliga konsumentskyddsaspekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hugo Wessman; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; förhandsavtal; bostadsrätt; konsument;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rätten att frånträda ett förhandsavtal vid bostadsrättsförvärv - Betydelsen av ändrade förhållanden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa Rieden; Clara Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Förhandsavtal; Försening; Upplåtelse;

  Sammanfattning : Vid nyproduktionsprojekt för bostadsrätter finns ett behov av att binda upp framtida köpare vid ett tidigt stadium genom ett förhandsavtal. Förhandsavtalet är bindande för båda parter och skrivs väldigt tidigt i byggprocessen. LÄS MER

 5. 5. Osäkerheter kring förhandsavtal för nyproducerade bostadsrätter i Stockholm : Vilka finansiella orsaker ligger till grund för de problem som har uppstått?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Charlotte Brunius; Alexander Lorenius; [2019]
  Nyckelord :Pre-contractual agreement; residential apartments; real options; housing developer; consumer; Förhandsavtal; bostadsrätter; reala optioner; bostadsutvecklare; konsument;

  Sammanfattning : Bostadsinvesteringarna har tagit fart de senaste åren i Sverige. Den gynnsammaprisutvecklingen har resulterat i fler nybyggnadsinvesteringar och antaletproducerade lägenheter har varit stort. I detta marknadsläge blev det allt merattraktivt att teckna förhandsavtal på nyproducerade bostäder. LÄS MER