Sökning: "förhandsavtal"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet förhandsavtal.

 1. 1. Förhandsavtal vid nybyggnation av bostadsrättslägenheter : Ett bidrag till diskussionen om giltighet, frånträdande och till sammanhanget hänförliga konsumentskyddsaspekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hugo Wessman; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; förhandsavtal; bostadsrätt; konsument;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rätten att frånträda ett förhandsavtal vid bostadsrättsförvärv - Betydelsen av ändrade förhållanden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa Rieden; Clara Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Förhandsavtal; Försening; Upplåtelse;

  Sammanfattning : Vid nyproduktionsprojekt för bostadsrätter finns ett behov av att binda upp framtida köpare vid ett tidigt stadium genom ett förhandsavtal. Förhandsavtalet är bindande för båda parter och skrivs väldigt tidigt i byggprocessen. LÄS MER

 3. 3. Osäkerheter kring förhandsavtal för nyproducerade bostadsrätter i Stockholm : Vilka finansiella orsaker ligger till grund för de problem som har uppstått?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Charlotte Brunius; Alexander Lorenius; [2019]
  Nyckelord :Pre-contractual agreement; residential apartments; real options; housing developer; consumer; Förhandsavtal; bostadsrätter; reala optioner; bostadsutvecklare; konsument;

  Sammanfattning : Bostadsinvesteringarna har tagit fart de senaste åren i Sverige. Den gynnsammaprisutvecklingen har resulterat i fler nybyggnadsinvesteringar och antaletproducerade lägenheter har varit stort. I detta marknadsläge blev det allt merattraktivt att teckna förhandsavtal på nyproducerade bostäder. LÄS MER

 4. 4. Problematiken i praktiken kring förhandsavtal

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Rebecca Katsivelis; Jonathan Kaya; [2019]
  Nyckelord :Pre purschase agreements; real estate contracts; Förhandsavtal; avtal fastighetsrätt;

  Sammanfattning : Debatten kring förhandsavtal vid nyproduktion av bostadsrätter har de senaste 2–3 åren variten het diskussion i media och i samhället. Denna debatt och problematik kring förhandsavtaluppstod i samband med att priserna på bostadsmarknaden började sjunka våren 2017. LÄS MER

 5. 5. Förhandsavtalens giltighet vid nyproducerade bostadsrätter : Särskilt om tolkningen av villkoret beräknad tidpunkt för upplåtelse i 5 kap. 3 § Bostadsrättslagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Risberg; [2018]
  Nyckelord :bostadsrätt; förhandsavtal; upplåtelseavtal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER