Sökning: "förklaring av kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden förklaring av kultur.

 1. 1. Könsstereotypiska val på grundskolenivå : En studie baserad på intervjuer med elever i årskurs nio angående deras gymnasieval

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Damijana Dacic; Marina Simic; [2022]
  Nyckelord :önsstereotyper; grundskoleelever; gymnasieval; könssegregering; utbildning;

  Sammanfattning : Följande arbete ämnar att problematisera och undersöka könsstereotypiska val på grundskolenivå. Uppsatsens syfte är att undersöka hur det kommer sig att högstadieelever har benägenhet att göra könsbegränsade gymnasieval och till vår hjälp kommer vi utgå ifrån följande frågeställning: Vilka faktorer i relation till kön påverkar elever att välja gymnasieprogram? Denna uppsats baseras på tre teoretiska koncept, den första Careership skriven av Phil Hodkinson och Andrew C. LÄS MER

 2. 2. Spänningen mellan barns rättigheter : En kritisk undersökning av förarbetena till lagen om barnfridsbrott

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Linn Wideskott; Tilda Nuija Sehlberg; [2022]
  Nyckelord :Child peace crime; children s right to protection; children s participation; citizenship; the convention on the Rights of the Child; social work; UN convention on the rights of the child; Barnfridsbrott; 4 kap 3§ Brottsbalken; barns rätt till skydd; barns aktörskap; medborgarskap; barnkonventionen; socialt arbete.;

  Sammanfattning : Den här dokumentstudien har en kvalitativ ansats och ämnar analysera förarbeten till lagen om barnfridsbrott. Syftet med studien är att undersöka hur barns rätt till skydd samt barns aktörskap, i relation till barnkonventionens artikel 19 och 12, hanteras i förarbetena. LÄS MER

 3. 3. Lisa Larson : Svensk form och figurer i Japan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Eva Sundeby; [2021]
  Nyckelord :Lisa Larson; Gustavsberg; Helsingborgsutställningen H55; japansk kultur;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att ta reda på varför Lisa Larson har blivit så populär i Japan.  Efter att ha gjort en kort beskrivning av konstnären Lisa Larson, hennes bakgrund och konstnärskap på Gustavsberg och som fri yrkesutövare har studier gjorts vad som har inspirerat henne. LÄS MER

 4. 4. Distansstudier, något att inkludera i den framtida undervisningen? : En kvantitativ studie om hur eleverna upplevde distansstudier våren 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Emil Larnesjö; Hanna Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Distansstudier;

  Sammanfattning : Aim  The purpose of the study was to examine upper secondary students and their experiences of distance learning compared to classroom studies. Issues  • What external conditions do the students at the upper secondary school feel that there are distance learning and classroom studies in the subject of sports and health?  • How do external conditions affect the students’ opportunities to meet the knowledge required in the subject Physical education, according to the students themselves? Method  Quantitative study where the collection of data was done in the form of a web survey with only answer alternatives linked to the questions. LÄS MER

 5. 5. Den nationella väckelsens vår : Högerns medborgartåg och ökade aktivism 1933

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Erik Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Medborgartåg; 1933; Allmänna valmansförbundet; Högerfront; Konservativ ungdom; Arvid Lindman; Ivar Andersson; Jarl Hjalmarsson.;

  Sammanfattning : Under våren 1933 ökade Allmänna valmansförbundet (AVF) sina kampanjaktiviteter med en rad nya former av politisk aktivism. Partiet bildade kamporganisationer och genomförde en av de största politiska demonstrationerna i den svenska borgerlighetens historia, det nationella medborgartåget mot bolsjevism och klasskamp. LÄS MER