Sökning: "förkortade"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet förkortade.

 1. 1. Mästerdetektiven i två versioner – En komparativ analys av Astrid Lindgrens Mästerdetektiven Blomkvist och en lättläst version med samma titel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Wallberg; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Mästerdetektiven Blomkvist; adaptation; lättläst;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks Astrid Lindgrens Mästerdetektiven Blomkvist (1947) med en lättläst version med samma titel som är utgiven 2011. Syftet med analysen är att jämföra originalversionen av Mästerdetektiven Blomkvist med en lättläst version med samma titel för att få syn på skillnader gällande karaktärs- och miljöbeskrivningar. LÄS MER

 2. 2. Tjäldjupsberäkningar för järnvägsbank avsedd för höghastighetståg : Analys av tjälutbredning runt kulvertar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Lina Nyberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att förnya och förbättra den spårbundna trafiken inom Sverige är stambanor för höghastighetståg ett alternativ som utreds då det skulle innebära förkortade transporttider både för person- och godstrafik. Innan höghastighetsbanor kan etableras i Sverige finns det många faktorer som måste utredas. LÄS MER

 3. 3. Kan blockkedjor öka säkerheten vid pantsättning av bostadsrätter?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Daniella Andersen Lepp; Johanna Kriström Rudholm; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Blockkedjor; Pantsättning; Bostadsrätt; Denuntiation;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att synliggöra de problem som orsakas av dagens pantsättningsförfarande av bostadsrätter och att undersöka om blockkedjor kan vara en lämplig teknik att använda till ett framtida bostadsregistersystem och därmed komma till rätta med dessa problem. Grunden till problemen ligger i att proceduren för att pantsätta en bostadsrätt inte är lika rättssäker som när en fastighet pantsätts. LÄS MER

 4. 4. Den förkortade vägen till muntliga framställningar : En enkätstudie om gymnasieelevers bedömningar av tiden till den retoriska arbetsprocessens faser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR); Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Jennifer Svensson; Linn Emanuelsson; [2017]
  Nyckelord :Allocation of time; Canons of Rhetoric; Oral presentation; Peer response; Self-assessment; Swedish 3; Teacher response;

  Sammanfattning : In this study, we investigate pupils’ perceptions in Swedish 3 of the allocation of time of the Canons of Rhetoric when working with oral presentations. We also investigate which relations that exist between pupils’ perceptions of the allocation of time of the Canons of Rhetoric and perceptions of knowledge of the Canons of Rhetoric as well as perceptions of their oral presentation. LÄS MER

 5. 5. Rättssäkerhet och processuell effektivitet - en analys av migrationsprocessrättsliga särdrag och dess konsekvenser för domstol och individ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Karlsson; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; förvaltningsprocess; migrationsrätt; migrationsprocess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker processrättens roll på det migrationsrättsliga området, så som den kommer till uttryck genom ett antal migrationsprocessrättsliga särdrag. Centralt för undersökningen är hur avvägningen mellan de motstående intressena individens rättssäkerhet och processuell effektivitet har gjorts i migrationsprocessen. LÄS MER