Sökning: "förkortade"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet förkortade.

 1. 1. Kan blockkedjor öka säkerheten vid pantsättning av bostadsrätter?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Daniella Andersen Lepp; Johanna Kriström Rudholm; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Blockkedjor; Pantsättning; Bostadsrätt; Denuntiation;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att synliggöra de problem som orsakas av dagens pantsättningsförfarande av bostadsrätter och att undersöka om blockkedjor kan vara en lämplig teknik att använda till ett framtida bostadsregistersystem och därmed komma till rätta med dessa problem. Grunden till problemen ligger i att proceduren för att pantsätta en bostadsrätt inte är lika rättssäker som när en fastighet pantsätts. LÄS MER

 2. 2. Ingen vill ha turister som åker hit, förstör och eldar upp ön : En studie om turismens hållbara utveckling i Stockholms skärgård

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Sandra Johander; Josefin Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :Archipelago; Sustainability; Competitiveness; Tourism development; Skärgård; Hållbarhet; Konkurrenskraft; Turismutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur turismens utveckling på en destination i Stockholms skärgård påverkar destinationens hållbarhet. För att undersöka detta har studien avgränsats till Sandhamn då det är en av de populäraste destinationerna i Stockholms skärgård. LÄS MER

 3. 3. Den samhällsekonomiska nyttan av förkortade avbrottstider i 40 kV distributionsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Wictor Svensson; Farzad Haydari; [2018]
  Nyckelord :vattenkraft; eldistribution;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts på uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB nedan kallat Vattenfall. När Vattenfall idag bygger nya 40/10 kV stationer installeras normalt brytare i ledningsfacken i stället för frånskiljare. Dessa bestyckas dock inte med reläskydd utan används enbart som kopplingsorgan vid driftomläggningar. LÄS MER

 4. 4. The impact of public funding : A qualitative study analyzing the Vinnova program VINN-verifiering

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Oscar Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Innovation; innovationprocess; commercialization; funding; publicfunding.; Innovation; innovationsprocess; kommersialisering; finansiering; offentlig finansiering.;

  Sammanfattning : The purpose of this report was to investigate how the innovation process impact commercialization of innovations with funding. This was accomplished by conducting qualitative interviews, an extensive literature review and a review of corporate documents. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av automatiserat layoutförslag : Layout med human robot-kollaboration

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Mick Christensen; Albin Thörn; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Industrin står inför utmaningar på grund av förkortade produktlivscykler och ökad produktvariation. Nuvarande system har svårt att hantera ökade krav. Kollaborativa robotar (cobots) har utvecklats för att övervinna dessa svårigheter och skapa flexibla och anpassningsbara automatiseringsprocesser. LÄS MER