Sökning: "förkortning från och med"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden förkortning från och med.

 1. 1. Identifiering av slöseri och undersökning av multipla takttider : En studie på ABB Robotics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Emma Nordekvist; [2019]
  Nyckelord :Waste; non-value adding; lean; takt; capacity; Slöseri; icke värdeskapande; lean; takt; kapacitet;

  Sammanfattning : ABB Robotics är en av de största leverantörerna av industrirobotar på den globala marknaden. En av deras fabriker är belägna i Västerås där det här arbetet har utförts på slutmontaget av stora industrirobotar (SSIR). Slutmontaget är en taktad linje bestående av åtta stationer och en avsyning som slutstation. LÄS MER

 2. 2. Implementering av Structural Health Monitoring : SHM - system för detektering och övervakning av vanligt förekommande skador på betongbroar

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonathan Le Guillarme; Jakob Lindstam; [2019]
  Nyckelord :Structural Health Monitoring; Bridge Maintenance; Monitoring With Sensor Technology; Fibre Optical Sensors; Acoustic Emission; Bridge Constructions; Concrete Damages; Damage Mechanisms; Structural Health Monitoring; Tillståndsbedömning; Övervakning med sensorteknik; Fiberoptiska sensorer; Akustisk emission; Brokonstruktioner; Betongskador; Skademekanismer;

  Sammanfattning : Sverige har som många länder runt om i världen en åldrande infrastruktur och behovet av underhåll stiger. I en artikel i Svenska Dagbladet från 21/9–2018 redovisar analys- och teknikkonsultföretaget WSP en grov uppskattning att 300 miljarder kronor behöver investeras för att rusta upp existerande infrastruktur. LÄS MER

 3. 3. Hur mycket står risskotare stilla på grund av kommunikationsproblem?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Anton Andersson; Adrian Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Residue Forwarders; Communication Problems; Production Stop and Forest residue; Risskotare; Kommunikationsproblem; Produktionsstopp och GROT;

  Sammanfattning : The communicative interaction between contractor and subcontractor of residue forwarder plays a crucial role in the efficiency of handling forest residue. Since that type of work is at the end of the harvesting process, it may be that it is not as prioritized as the previous harvesting measures. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter för fekalt diagnostiskt test för inflammatory bowel disease hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Larsson; [2019]
  Nyckelord :IBD; hund; mikrobiom; diagnostiska metoder; fekalt prov; kronisk tarminflammation;

  Sammanfattning : IBD är en förkortning för inflammatory bowel disease vilket innebär att patienten har inflammation i tarmen och kan få gastrointestinala symtom såsom kräkningar, diarré och illamående. Idag finns inga snabba och enkla diagnostiska metoder för IBD. LÄS MER

 5. 5. Livstilsförändrande insatser: En kvalitativ intervjustudie om sex personliga tränares pedagogiska metoder för att stödja en aktiv livsstil.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Emelie Johansson; Emma Heden; [2017]
  Nyckelord :Active lifestyle; change; learning; personal trainer; motivation.; Aktiv livsstil; förändring; lärande; personlig tränare; motivation.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att söka fördjupad förståelse för hur sex personliga tränare talar om de metoder de använder för att stötta klienter att nå förändring från en stillasittande till en fysisk aktiv livsstil. Med grund i Illeris lärteori samt den transteoretiska förändringsmodellen undersöks vilka pedagogiska metoder som kan skönjas i informanternas berättelser. LÄS MER