Sökning: "förlädraförsäkring"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet förlädraförsäkring.

  1. 1. Variationer i fertilitet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Simon Carlsson; Hugo Fritjofsson; [2021-07-09]
    Nyckelord :Försörjningskvot; fruktsamhet; föräldrapolitik; barnbidrag; förlädraförsäkring; maxtaxa; tidsserieanalys;

    Sammanfattning : En åldrande befolkning och lågt barnafödande innebär, allt annat lika, att färre ska försörja fler. Denna uppsats handlar om huruvida föräldrapolitiken påverkar barnafödandet; mer specifikt ställs frågan påverkar föräldraförsäkringen och barnbidraget fruktsamheten, antalet födda barn per kvinna. LÄS MER