Sökning: "förläggare"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet förläggare.

 1. 1. Förläggaren som medskapare : Om Harry Martinson, Moa Martinson och samarbetet med förläggarna på Albert Bonniers förlag 1928–1939

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Sanna Broborg; [2017]
  Nyckelord :litteratursociologi; bokförlag; bokhistoria; Albert Bonniers förlag; Harry Martinson; Moa Martinson; Karl Otto Bonnier; Tor Bonnier; Kaj Bonnier; förläggare; författare;

  Sammanfattning : Författare beskrivs ofta som ensamma skapare till sina verk. I många fall finns det dock betydligt fler som medverkar i produktionen av ett litterärt verk, däribland förlaget. LÄS MER

 2. 2. Hur crowdfunding påverkar relationer inom spelutveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Sofie Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Spel; Kickstarter; Studio; Förläggare; Intressenter; Community;

  Sammanfattning : För att bilda en djupare förståelse kring hur kommunikationen mellan skapare och intressenter ser ut och hur relationen påverkar resultatet av en slutprodukt har denna uppsats undersökt skillnader och likheter i framställning av spel utifrån val av finansiering (förläggare eller Kickstarter), interaktionen mellan skapare och intressenter analyserades för att se hur det påverkar spelets slutprodukt. Genom intervjuer, enkätundersökningar och intressentanalyser framställdes empirin där slutsatserna blev att relationen mellan skapare och intressent skiljer sig beroende på hur stor roll förläggarna vill ha inom projektet. LÄS MER

 3. 3. Låtfabriken : En studie av upphovspersoners identifiering med sitt arbete i produktionsmusiksektorn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sebastian Alm; Max Axelsson; Denice Marquez Larsson; [2016]
  Nyckelord :Composer; Copyright; Economic rights; Production music; Work and identity; Stim; Epidemic Sound; Upphovsperson; Upphovsman; Kompositör; Upphovsrätt; Ekonomiska rättigheter; Produktionsmusik; Arbete och identitet; Filmmusik;

  Sammanfattning : Den här rapporten syftar till att undersöka hur upphovspersoner som sysselsätter sig med produktionsmusik identifierar sig med sitt komponerande och arbete, detta med hjälp av de organisationerna som de försörjer sig genom. De två organisationerna är STIM, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, eller Epidemic Sound. LÄS MER

 4. 4. Den processade barnboken : En undersökning om kollaborativ revideringsprocess i skapandet av en faktabok för barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Erik Wintzell; [2016]
  Nyckelord :Kollaborativ metod; socialsemiotiskt perspektiv; barnbok; revideringar; multimodal; informanter;

  Sammanfattning : Undersökningen använder kollaborativ designprocess. Tre bilderbokuppslag som berättar om djur i Amazonas regnskog har producerats. Dessa har varit utgångspunkten i tre intervjuer gjorda med två förskollärare och en förläggare som har fått komma med förslag på revideringar i uppslagen. LÄS MER

 5. 5. En studie om små förlags uppkomst och utveckling år 2002-2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Pernilla Åkesson; [2015]
  Nyckelord :bokförlag; förlag; småförlag; förläggare; bokmarknad; den långa svansen; digitalisering;

  Sammanfattning : The essay is about small publishing houses and their position onthe Swedish book market 2002-2015. Focus is on the Internetand digitization, and the study would examine what commonconditions that exist for publishers to start publishing, as well asthe forces that affect the development of the Publishingbusiness. LÄS MER