Sökning: "förlossningsförberedelser"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet förlossningsförberedelser.

 1. 1. Kvinnors konversationer på Facebook om förlossningsförberedelser.

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Edberg; Susanne Karlsson; [2020-01-30]
  Nyckelord :förlossningsförberedelser; information; stöd; graviditet; internet;

  Sammanfattning : Background: Throughout pregnancy, women need support from both midwives and otherpeople around them. In Sweden, the pregnant woman is supported by the maternal health carewhere checks and preparations are made prior to childbirth, according to a predeterminedprogram. LÄS MER

 2. 2. Föräldrastöd i grupp : nio barnmorskors erfarenheter av att hålla föräldragrupp

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Jenny Sävmark; Karin Björkqvist; [2012]
  Nyckelord :stöd; föräldrastöd i grupp; föräldrastöd; förlossningsförberedelse; barnmorska; föräldrautbildning; föräldraskap;

  Sammanfattning : Barnmorskor har inom verksamhetsområdet mödrahälsovård ansvar att stödja föräldrapar inför förlossning och föräldraskap, för att gynna barns välbefinnande. Det regleras utifrån nationella styrdokument av föräldrastöd i grupp. LÄS MER