Sökning: "förlossningsproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet förlossningsproblem.

 1. 1. Orsaker till dystoki hos marsvin i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Cavell; [2022]
  Nyckelord :förlossning; förlossningsproblem; dräktighet; felläge; foster; bäcken;

  Sammanfattning : Marsvin är populära sällskapsdjur som tros ha blivit domesticerade redan på 500–1000-talet. Marsvin blir könsmogna tidigt, honorna vid cirka två månaders ålder och hanarna vid cirka tre månaders ålder. Marsvinshonor är polyöstrala med en cykel på 15–17 dygn där östrus varar i 6–11 timmar. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av reproduktionsproblem hos berner sennentikar : med fokus på kullstorlek, förlossningsproblem och valpdödlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Sofia Rasmus; [2021]
  Nyckelord :Berner sennen; dystoki; fertilitet; kullstorlek; reproduktion; reproduktionsproblem; valpdödlighet;

  Sammanfattning : 2009–2019 rapporterades årligen i medeltal 74 berner sennenkullar till Svenska Sennenhundklubben (SShK). Renrasiga hundars reproduktion är betydelsefullt för avel och rasens hälsa. Tidigare studier har undersökt reproduktionsproblem hos hundar både i Sverige och internationellt. LÄS MER

 3. 3. Dystoki och kejsarsnitt på marsvin : enkätstudie till veterinärer och marsvinsuppfödare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sandra Stolzenberg; [2020]
  Nyckelord :dystoki; kejsarsnitt; marsvin; toxikos; dräktighetstoxikos; dräktighet;

  Sammanfattning : Dystoki och andra dräktighetsrelaterade problem är relativt vanligt hos marsvin. Honan bör vara i lagom ålder och hull inför en dräktighet. Många marsvin som lever som sällskapsdjur lider av övervikt. Detta kan predisponera för problem vid dräktighet och förlossning. LÄS MER

 4. 4. NMR Study on the Aggregation Behavior of the Therapeutic Peptide Carbetocin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Frida Terne; [2018]
  Nyckelord :Pharmaceutical Technology; läkemedelsteknologi; Chemistry;

  Sammanfattning : Carbetocin is an uncharged cyclic therapeutic peptide with a tendency to aggregate in solution. Aggregation is undesirable since it, for example, can lead to loss of pharmaceutical effects. To gain a better understanding of peptide aggregation, along with a potential to develop better drug formulations, aggregation of carbetocin was studied. LÄS MER

 5. 5. Haptoglobinkoncentrationer hos kor efter kalvning

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Victoria Andersson; [2010]
  Nyckelord :Haptoglobin; kalvning; postpartum; nötkreatur; kor; kvigor;

  Sammanfattning : Haptoglobin är ett viktigt akutfasprotein hos nötkreatur och anses fungera som en bra inflammationsmarkör. Runt kalvning avviker haptoglobinvärdena korna uppvisar men studier som gjorts visar inga entydiga resultat. LÄS MER