Sökning: "förlossningsvård"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet förlossningsvård.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av diskriminering i förlossningsvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Carolina Borslöv; Erika Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :Delivery care; discrimination; experience; midwife; Barnmorska; diskriminering; erfarenheter; förlossningsvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla människor har rätt till sjukvård på lika villkor, trots detta förekommer diskriminering och vården är inte jämlik för alla. Både personal och patienter kan utsättas för olika typer av diskriminering. Kvinnor som har negativa vårderfarenheter avvaktar med att söka vård på grund av rädsla för att bli diskriminerade. LÄS MER

 2. 2. BEBISFABRIKEN - En studie om svensk förlossningsvård med inriktning på barnmorskornas profession

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Moa Byström Börjesson; [2021-04-07]
  Nyckelord :förlossningsvård; organisationskultur; barnmorska; profession; institutionell teori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett organisatoriskt perspektiv undersöka hurarbetssituationen för barnmorskor gestaltar sig utifrån omvärldens tryck ochorganisationskultur.Teori: Studien utgår från teorierna institutionell teori och organisationskultur. LÄS MER

 3. 3. FRÅN EN TRADITION TILL EN ANNAN Från hemmaförlossning till institutionalisering av förlossningsvården för Varas föderskor under 1900–1940

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Östlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte har varit att analysera hur den institutionella förlossningsvården växte fram i Vara under perioden 1900–1940. Analysen har kunnat visa att mellan årtalen 1900–1929 föder de flesta av Varas föderskor sina barn i hemmen tillsammans med en distriktsbarnmorska. LÄS MER

 4. 4. Vattenfödslar : en intervjustudie om barnmorskans upplevelser och kunskap

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annalena Berg; Malin Candell; [2021]
  Nyckelord :Experience; Knowledge; Midwife; Midwifery; Water birth; Waterbirth; Barnmorska; Kunskap; Upplevelse; Vattenfödsel; Vattenförlossning;

  Sammanfattning : Att använda bad som terapi är inget nytt och finns omtalat redan under antiken. Idag är möjligheten att föda i vatten varierande globalt sett, och i Sverige erbjuds metoden endast på några få förlossningskliniker, trots en ökad efterfrågan. LÄS MER

 5. 5. Att vänta och föda barn under Coronapandemin : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Magdalena Henryson Snöberg; Linda Pellergry; [2021]
  Nyckelord :Coronavirus pandemic; Covid-19; Experiences; Parents; Partner; Coronapandemin; Covid-19; Erfarenheter; Föräldrar; Partner;

  Sammanfattning : Background: In 2020 the world was hit by the Coronavirus pandemic and the WHO issued information on how to diminish global virus spreading. In Sweden new rules and regulations concerned among other social sectors maternity and childbirth care. LÄS MER