Sökning: "förlossningsvården"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet förlossningsvården.

 1. 1. Längtan efter professionellt stöd – En intervjustudie om kvinnors upplevelse av stödet från förlossningsvården när de befinner sig i latensfas

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabella Kiuru Bolk; Johanna Sjöqvist; [2022-01-27]
  Nyckelord :förlossning; latensfas; stöd; upplevelse; kvalitativ innehållsanalys; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den svenska förlossningsvården bygger på att kvinnan stannar hemma under latensfasen av sin förlossning. Kvinnan ringer barnmorskan på förlossningen för att få stöd och för att i samråd bestämma när det är dags att komma in. LÄS MER

 2. 2. Afrosvenska kvinnors skildringar av förlossningsvården. En etnologisk studie om erfarenheter av den perinatala vården i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Etnologi

  Författare :Lydia Nanono; [2022]
  Nyckelord :Ethnology; AfroSwedish; perinatal care; experience stories; Etnologi; afrosvensk; perinatala vården; erfarenhetsberättelser;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine eight Afro-Swedish women's lived experiences of perinatal care in Sweden. The material has been produced through qualitative interviews to investigate the extent to which colonial stereotypes continue to affect Afro-Swedish women in perinatal care. LÄS MER

 3. 3. “Jag vill vara barnmorska men inte till vilket pris som helst” : En kvalitativ studie om sex barnmorskors upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö inom förlossningsvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Erica Bäckemo; Petra Larsson; [2022]
  Nyckelord :Qualitative method; maternity care crisis; midwife; psychosocial work environment; Kvalitativ metod; förlossningskrisen; barnmorska; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Förlossningskrisen beskrivs som en kris som eskalerat under 2021. Problematiken har däremot pågått under många år. Denna studie syftade till att undersöka barnmorskors upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön inom förlossningsvården. Kvalitativ metod tillämpades. LÄS MER

 4. 4. Naturligt eller syntetiskt oxytocin - det är frågan : Barnmorskors uppfattningar om oxytocin i förlossningssalen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Kristina Sundell; Sanna Engberg; [2022]
  Nyckelord :Oxytocin; värksvaghet; barnmorska; närvaro; organisation; attityd; tematisk analys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oxytocin är ett naturligt hormon under förlossning som påverkar uterus att kontrahera sig och det främjas av lugn och ro och trygghet. Det kan även administreras i syntetisk form t ex när värksvaghet föreligger, men World Health Organisation (WHO) anser att det används i alltför stor utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutiska åtgärder hos kvinnor som drabbats av förlossningsskador grad 3–4

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Fanny Marjamaa Bylund; Isabell Johnsson; [2022]
  Nyckelord :experiences; pelvic floor injuries; physiotherapy; qualitative research; views; women’s health; erfarenheter; förlossningsskador; fysioterapi; kvalitativ forskning; kvinnohälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsskador kan leda till fysiska och psykiska besvär. Det finns brister och stora variationer i förlossningsvården i Sverige. Det saknas evidensbaserade riktlinjer för fysioterapi inom området och vilka insatser som har effekt är inte helt klarlagt. LÄS MER