Sökning: "förmåga kapacitet"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden förmåga kapacitet.

 1. 1. Miljöpåverkan i samband med begravningar och begravningsceremonier : En undersökning av möjlighet för nationella styrsystemför gravplatser samt en enkätstudie om attityder för frivilligt miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Maria Petersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid förändringar i klimat och förändrade vattenmönster kan föroreningar i markenhärledda från tidigare aktiviteter i samband med begravningar innebära ökade riskerför förorening av grundvatten i anslutning till gravplatser. Sjukdomsspridandepatogener uppkommer bara från kistbegravningar så den ökande trend avkremeringar som går att se i Sverige minskar dessa risker. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av livskvalité efter att ha vårdats i respirator till följd av Covid-19

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emmelie Berghov; Lotten Sjödén; [2021]
  Nyckelord :Patient experience; quality of life; intensive care; mechanical ventilation; Covid-19; Patientupplevelse; livskvalité; intensivvård; respiratorvård; Covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Virusinfektionen Covid-19 drabbade världen i slutet av 2019 och de svårast sjuka kan drabbas av respiratorisk svikt och behöva respiratorvård på intensivvårdsavdelning. Tidigare forskning har visat att respiratorvård kan leda till försämrad livskvalité. LÄS MER

 3. 3. Övervakning av kapacitetsbegränsningar i kraftsystemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Jonas Leander Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Elkraft; övervakning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet genomförs med Vattenfall Eldistribution som uppdragsgivare. Parter inom företaget anser att driftövervakningen idag sker aningen konservativt och traditionsbundet. LÄS MER

 4. 4. Key factors when going to market: A multi-perspective study of a novel oat-based compound's potential to go to market

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Axel Andréasson; Linda Myhrman; [2021]
  Nyckelord :Go-to-market; Avenanthramide; Technology; Market; Company capabilities; Nutraceutical; Cosmeceutical; Chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : En allt mer åldrande befolkning och ett större fokus på att hålla sig frisk har lett till ett ökat intresse för naturbaserade produkter som ger lugnande och hälsofrämjande effekter som lätt kan inkorporeras i människors vardag. En molekyl som är intressant för sådana applikationer är avenantramider (AVN): en havrebaserad förening som har uppvisat antioxidativ kapacitet och anti-klåda, antiinflammatoriska och antiproliferativa effekter. LÄS MER

 5. 5. Svaneholms bruk : Studie om hur Svaneholms bruk klarade av ekonomiska svårigheter på slutet av 70-talet.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Filip Fjälltorp; [2021]
  Nyckelord :Svaneholms AB; Svaneholms Bruk AB; Swanboard; Svanskog; oljekris; skivor; träfiberskivor; board; 70-tal; 1970-tal; lågkonjunkturen under 1970-talet; industrikris; lågkonjunktur; industrikrisen i Sverige under 1970-talet; brukshistoria; pappersmassa; pappersmassabruk; pappersmassefabrik; pappersmasseindustri;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har gått ut på att reda ut hur Svaneholms Bruk överlevde lågkonjunkturen på 70-talet, hur ledningen resonerade och vilka åtgärder de vidtog. Under denna tid då de främst producerade träfiberskivor rådde osäkerhet på deras marknad samtidigt som lågkonjunkturens och den otillfredsställande svenska krishanteringens konsekvenser fortfarande hade effekt. LÄS MER