Sökning: "förmån aktier"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden förmån aktier.

 1. 1. Överlåtelser av aktier till anställda - En kritisk analys av anställdas direkta och indirekta aktieförvärv i ljuset av neutralitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jens Ödman; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; aktieöverlåtelser; neutralitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Transferring shares to employees is a common, and sometimes necessary, measure to expand or adjust the ownership in a company and in the long run, for the company to be able to continue to operate in a successful way. Possible advantages of transferring shares to employees are that they often possess good understanding about the company in which they operate. LÄS MER

 2. 2. Vem följer aktierekommendationer? : - En kvantitativ studie om hur finansiell kunskap påverkar ekonomistudenters attityder till aktierekommendationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Bergman; Johan Stattin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aktierekommendationer och investeringstips existerar idag på fler forum än någonsin tidigare. Det låga ränteläget uppmuntrar även individer att vända sig till aktiemarknaden i jakt på högre avkastningar. LÄS MER

 3. 3. En morot från staten – Kvalificerade personaloptioner ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Ranvinge; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; Personaloptioner; Incitamentsprogram; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Alltsedan incitamentsprogrammen introducerades i Sverige med inspiration från USA i mitten på 1900-talet har beskattningen av dem orsakat såväl tillämpningsproblem som debatt. Det handlar om de situationer där ett företag erbjuder anställda aktier i bolaget antingen i form av värdepapper eller personaloptioner. LÄS MER

 4. 4. The Permanent Portfolio, med och utan modifieringar, går det att investera efter konjunkturen? – Test av fyra olika portföljvalsstrategier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Gertzell; [2012]
  Nyckelord :The Permanent Portfolio; Portföljvalsteori; Konjunkturbarometern; Inflation; Portföljvalsstrategi; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att med hjälp av historiska data från perioden december 1996 – december 2010 testa en portföljvalsmodell kallad The Permanent Portfolio (TPP) på den svenska marknaden. Modellen går ut på att placera tillgängligt kapital i fyra lika stora delar över fyra olika tillgångsslag. LÄS MER

 5. 5. Beskattning av incitamentprogram som avser aktieoptionsprogram och aktier med inskränkningar i förfoganderätten

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Karin Lindell; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många företag väljer att införa olika former av incitamentprogram. Dessa program kan användas i syfte att locka till sig kompetent personal men även för att sporra medarbetare och öka lojaliteten till företaget. De aktierelaterade incitamentprogrammen går ofta ut på att den anställde kan förvärva värdepapper på förmånliga villkor. LÄS MER