Sökning: "förmånlighetsprincipen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet förmånlighetsprincipen.

 1. 1. Nya rättsgrundsatser i anställningsskyddet : Med särskilt fokus på förmånlighetsprincipen och den fackliga föreningsfriheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Jarl; [2022]
  Nyckelord :arbetsrätt; anställningsskydd; juridik; förmånlighetsprincipen; facklig föreningsfrihet; internationell arbetsrätt; LAS; access justice; Niklas Bruun; rättsgrundsatser; ILO;

  Sammanfattning : The thesis deals with the draft of amendments to the Swedish Employment Protection Act, that is the result of an agreement between the social partners. The thesis focuses mainly on the change in dispositivity that is proposed for the protection for employments that run until further notice. LÄS MER

 2. 2. Det skrivna löftet : En komparativ studie om kollektivavtalets roll i Sverige, Storbritannien, Frankrike och Tyskland

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Granlund; Annica Kronholm; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genom att välja de länder inom EU som kan tänkas ha störst inverkan inför framtidens EU-rätt försöker vi urskilja genom arbetsrättshistorien vad det finns för traditioner när det gäller sedvänjor, arbetarrörelser och arbetsrätt. Uppsatsen är en komparativ studie för att belysa de fyra ländernas olikheter och likheter. LÄS MER

 3. 3. En jämförande studie om samspelet mellan kollektivavtal och lag vid reglering av anställningsförhållanden i Sverige, Tyskland och Frankrike

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Fransson; [2005]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen behandlar hur arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal samspelar vid reglering av anställningsförhållanden för såväl organiserade som oorganiserade arbetsgivare och arbetstagare i Sverige, Tyskland och Frankrike. Anställningsförhållandet utgörs av relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. LÄS MER