Sökning: "förmånsbeskatting"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet förmånsbeskatting.

  1. 1. Kvalificerade personaloptioner - Utmärkta för de unga företagen?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :David Tinglöv; [2018]
    Nyckelord :skatterätt; tax law; värdepapper; personaloptioner; förmånsbeskatting; employee stock options; Law and Political Science;

    Sammanfattning : In 2017, the Parliament of Sweden enacted a new set of rules in the Income Tax Act (sw: Inkomstskattelagen (1999:1229)) regarding the taxation of certain employee stock options (sw: personaloptioner), which came into force on January 1, 2018. These rules created a new category of employee stock options called qualified employee stock options. LÄS MER