Sökning: "förmånsrättslagen konkurs"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden förmånsrättslagen konkurs.

 1. 1. Superförmånsrätt - En studie om superförmånsrätter – deras uppkomst, tolkningssvårigheter och tillämpningsproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Ljungstrand; [2015]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish insolvency legislation consist of essentially two alternative procedures for companies in financial difficulties, bankruptcy and company reconstruction. In order to survive and remain in operation, a company undergoing company reconstruction (the debtor company) needs to continuously enter into new agreements with counterparties. LÄS MER

 2. 2. Säkerhetsrättsliga aspekter på kvittning i konkurs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jimmy Pilo; [2013]
  Nyckelord :civilrätt; processrätt; förmögenhetsrätt; finansrätt; sakrätt; obeståndsrätt; konkurs; kvittning; förmånsrätt; panträtt; retentionsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med konkursinstitutet är att jämt fördela tillgångarna i konkursen på samtliga fordringsägare. Detta görs av en konkursförvaltare som förordnats av tingsrätten i samband med konkursbeslutet. Förmånsrättslagens bestämmelser om förmånsrätter i konkurs är ett undantag till den jämna fördelningen. LÄS MER

 3. 3. Nya Förmånsrättslagen- Hur har bankernas kreditbedömning av små och medelstora företag påverkats?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Helena Persson; [2009]
  Nyckelord :kreditrisk; kreditbdömning; förmånsrätt; företagsinteckning; banker; säkerheter; konkurs;

  Sammanfattning : Förmånsrättslagen ändrades den 1 januari 2004. Denna lag behandlar den ordning i vilken en borgenär får utdelning när ett företag utmäts eller försätts i konkurs. LÄS MER

 4. 4. Återställning av bankernas förmånsrätt 2009 : Kommer bankernas kreditgivning att förändras?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Cecilia Apell; Helén Evertson; [2009]
  Nyckelord :priority rights; chattel mortgage; business mortgage; crediting process; security; company reconstruction; bankruptcy; förmånsrätt; företagshypotek; företagsinteckning; kreditgivning; säkerhet; företagsrekonstruktion; konkurs;

  Sammanfattning : Den första januari 2009 ändrades Förmånsrättslagen och bankerna har återigen fått särskild förmånsrätt med 100 procent vid utmätning och konkurs. Den lagändring som genomfördes 2004 innebar endast 55 procent och allmän förmånsrätt för bankerna och fick inte den effekt som regeringen önskat och det blev svårare för företag att låna pengar från banken. LÄS MER

 5. 5. Den nya förmånsrättslagen : Vilken inverkan har den haft på bankernas kreditgivning och på deras inställning till företagsrekonstruktioner?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Stefan Haga; Maria Wallgren; [2008]
  Nyckelord :bank; förmånsrätt; kreditgivning till företag; företagsrekonstruktion;

  Sammanfattning : I Sverige är de flesta företag beroende av att få krediter för att kunna driva sin verksamhet. Bankernas kreditgivning till företag regleras i svensk lag framför allt genom lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297). LÄS MER