Sökning: "förmögenhetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 442 uppsatser innehållade ordet förmögenhetsrätt.

 1. 1. Alternativa tvistelösningsformer inom entreprenadrätten - En jämförelse mellan de två förfarandena Förenklad tvistelösning i AB 04 och Dispute Avoidance and Adjudication Board i FIDIC Red Book

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Arkhem Ahlberg; [2020]
  Nyckelord :Civilrätt; Komparativ rätt; Förmögenhetsrätt; Entreprenadrätt; Civilprocessrätt; Entreprenadavtal; AB 04; FIDIC; Tvistelösning; Alternativ tvistelösning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom bygg- och anläggningsbranschen är det ett välkänt problem att entreprenadprojekt ofta drabbas av tvister. För att få bukt med problemet med tvister som hämmar projekten finns det i de allmänt använda standardavtalen tvistelösningsklausuler som föreskriver andra tvistelösningsmetoder än de två konventionella sätten skiljeförfarande och allmän domstol. LÄS MER

 2. 2. Onlineplattformar och prisparitetsvillkor - Konkurrensbegränsande avtal genom syfte eller resultat?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Blixt; [2020]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Förmögenhetsrätt; Competition law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Onlineplattformar är en väl integrerad del av den digitala handeln, några exempel är Amazon Marketplace, Booking.com och Expedia. I onlineplattformarnas avtal med leverantörer återfinns ofta en prisparitetsklausul. LÄS MER

 3. 3. Säkerhetsrätter på vift – De svenska lagvalsreglerna i en unionsrättslig kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Larsson; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; förmögenhetsrätt; internationell privaträtt; sakrätt; Lex Rei Sitae; lagval; Fri rörlighet för varor; säkerhetsrätter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis addresses choice of law in the area of property law, specifically security rights in movables, in the Swedish legal system. The conformity to EU-law and the impact of EU-law on the Swedish regulations are discussed. This is done by using Swedish legal dogmatic method combined with EU legal methods to present and analyse the regulations. LÄS MER

 4. 4. En defekt lagstiftning? - Om föräldrars skadeståndsansvar i 3 kap. 5 § SkL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Evelina Rogowska; [2020]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In September 2010, a new basis for liability for someone else's negligence was introduced in Swedish tort law. Since then, parents are held strictly liable for damages that arise from a child's criminal offence. The purpose of the rule was to emphasize the parents' responsibility for their children and, by extension, to reduce juvenile crime. LÄS MER

 5. 5. En bromskloss för hästhandeln? - Konsekvenserna av att tillämpa en konsumentköprättslig lag som inte är anpassad för hästar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jannica Stefansson; [2020]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; köprätt; konsumentköplagen; häst; levande djur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When a consumer buys a toaster in a chain of stores the Consumer Sales Act is applied. The Consumer Sales Act is a law that aims to protect the weaker party and make the parties’ business relationship more equal. LÄS MER